Skip to the main content

Original scientific paper

Odspajanje analitičkih komparativa

Karen De Clercq ; FWO-Ghent University
Guido Vanden Wyngaerd ; KU Leuven


Full text: english pdf 539 Kb

page 341-363

downloads: 275

cite


Abstract

U radu istražujemo unutarnju strukturu engleskog analitičkog komparativnog obilježivača more ‘više’ te iznosimo tvrdnju da ona iskazuje gotovo sve značajke stupnjevanog pridjeva. Kad se taj obilježivač spoji s pridjevom u pozitivu, dolazi do rekurzije ili preklapanja u obilježjima, pri čemu more umnaža određena obilježja koja su već sadržana u pridjevu koji modificira. Tvrdimo da takva vrsta preklapanja ne smije biti dopuštena iz načelnih razloga te predstavljamo empirijski argument u prilog takvu ograničenju. Naš se argument temelji na poopćenju, prema kojemu komparativni obilježivači koji se pojavljuju lijevo od pridjevnog korijena nisu kompatibilni sa supletivizmom. Ukazujemo na mogućnost da spomenuto poopćenje proizlazi iz ograničenja preklapajućih derivacija. Da bi se postigle nepreklapajuće derivacije, operacija odspoji uklanja prethodno stvorenu strukturu.

Keywords

nanosintaksa, komparativ, supletivizam, uklanjanje strukture.

Hrčak ID:

213797

URI

https://hrcak.srce.hr/213797

Article data in other languages: english

Visits: 628 *