Skip to the main content

Original scientific paper

Sinkronizacija estrusa visokomliječnih krava

Hussein A. Amer


Full text: english pdf 270 Kb

page 33-46

downloads: 1.192

cite


Abstract

Istraživanje je provedeno kako bismo usporedili najnovije metode sinkronizacije estrusa krava u laktaciji koristeći PGF2α (P), GnRH (G) i estradiol cipionat (ECP). Koristili smo četiri tretmana na 60 mliječnih krava. U prvom tretmanu - PP (dva puta prostaglandin), kravama je dvaput injiciran PGF2α, nulti i jedanaesti dan (n = 14). U drugom tretmanu -PGP (prostaglandin-gonadotropin-prostaglandin), kravama je dvaput injiciran PGF2α, nulti i jedanaesti dan i 100 ug GnRH treći dan nakon prve injekcije (n = 14). U trećem tretmanu - PGPE-0 (prostaglandin - gonadotropinprostaglandin - estradiol-0), krave su tretirane kao u PGP, uz 1 mg ECP u vrijeme druge injekcije PGF2α (n = 16). U četvrtom tretmanu - PGPE-1 (prostaglandin - gonadotropin - prostaglandin - estradiol-1), krave su tretirane kao u PGP, uz 1 mg ECP jedan dan poslije druge injekcije PGF2α (n = 16). Krave su pregledane rektalno i pomoću ultrazvuka. Svakoj kravi uziman je uzorak krvi u određenim razmacima, za istraživanje koncentracije progesterona i estradiola te su osjemenjene u estrusu. Nakon prve injekcije PGF2α utvrdili smo veći postotak krava s ovulacijom kod PGP u odnosu na PP tretman (64,3 %, odnosno 50 %; P<0,05). Kod krava tretiranih s GnRH češće su utvrđeni veći zreli folikuli prilikom druge aplikacije PGF2α (71,4 %) u usporedbi s netretiranim (50 %). Dva dana poslije druge aplikacije PGF2α, kod krava tretiranih s PGP utvrđena je veća preovulatorna koncentracija estradiola u usporedbi s kravama u PP protokolu (3,2 ± 0,48, odnosno 2,6 ± 0,45 pg/mL). Također, kod krava tretiranih s ECP (PGPE-0 i PGPE-1) utvrđena je veća preovulatorna koncentracija estradiola (6,3 ± 0,43 i 6,99 ± 0,63 pg/mL; P<0,01) i veći postotak ovulacija (75,0 % i 87,5 %) u odnosu na skupine s drugim tretmanima (PP ili PGP). Postotak osjemenjenih krava (broj osjemenjenih/ukupan broj krava x 100), statistički je bio značajno različit između protokola, pogotovo kod krava tretiranih s ECP, kao i razlike za postotak koncepcije i gravidnosti, koje su bile veće kod krava tretiranih s ECP u odnosu na ostale tretmane. Možemo zaključiti da je PGP protokol za posljedicu imao više dozrelih folikula i više krava s ovulacijom. Kombinacija ECP i PGP (PGPE-1) poboljšala je pojavu estrusa i ovulacija te je to potencijalno nova metoda za rutinsku sinkronizaciju estrusa i ovulacije kod mliječnih krava.

Keywords

estrus, sinkronizacija, PGF2α, GnRH, estradiol cipionat, gravidnost

Hrčak ID:

20221

URI

https://hrcak.srce.hr/20221

Article data in other languages: english

Visits: 2.491 *