Skip to the main content

Review article

Nacrt hrvatskog Zakona o oplodnji uz medicinsku pomoć – kako uravnotežiti prokreativna prava

Aleksandra KORAĆ


Full text: english pdf 128 Kb

versions

page 229-238

downloads: 1.163

cite


Abstract

Rad razlaže medicinsko-pravno uređenje oplodnje uz
medicinsku pomoć de lege lata i de lege ferenda te osnovne
obiteljsko-pravne posljedice. Republika Hrvatska je država
stranka međunarodnih ugovora koji utječu na uređenje
prokreativnih prava, tako da mora poštovati preuzete
međunarodne obveze. Nacrt Zakona o oplodnji uz
medicinsku pomoć odraz je težnje da se uravnoteži pravo
pojedinca da slobodno odlučuje o rađanju djece i pravo
djeteta da živi u obiteljskoj zajednici s oba roditelja te da zna
svoje podrijetlo. Medicinsko-pravno uređenje, uzimajući u
obzir prihvaćene standarde prava čovjeka, trebalo bi počivati
na nekoliko načela: ultima ratio načelu, načelu zaštite
sudionika u postupku, načelu državne kontrole te na načelu
zaštite djeteta.

Keywords

Hrčak ID:

20332

URI

https://hrcak.srce.hr/20332

Publication date:

30.6.1999.

Article data in other languages: english german

Visits: 2.120 *