Skip to the main content

Conference paper

Hobbes – Kant

Zvonko Posavec ; Faculty of Political Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 190 Kb

page 29-37

downloads: 1.155

cite


Abstract

Autor pokazuje važnost Hobbesova političkog mišljenja u formiranju
novovjekovne države. Njegov kontraktualistički argument preživljava
zastarjelu znanstvenu metodu. Hobbes čini raskid s aristotelijanskom
i prirodnopravnom tradicijom, odnosno pojmovima prirodnoga
prava upisuje posve novo značenje. U tom su kontekstu prirodno
stanje, ugovor i država logički konstrukti, a ne posljedično-uzročni
slijed. Hobbesov ugovor nije samo ugovor o vladavinskom poretku,
nego njime nastaje i društvo. Ugovor je temelj podruštvljenja
individuuma samo tada ako je istodobno temelj uspostave vladavine.
Autor ističe kako i Kant, poput Hobbesa i Lockea izlazak iz prirodnog
stanja smatra nužnim, ali ne iz čisto pragmatičkih razloga, nego se država mora legitimirati kao zahtjev čistoga praktičnoga uma.
Stoga autor, slijedeći Kanta, smatra kako se dužnost prema građanskom društvu i državi ne može utemeljiti u kontekstu filozofije Hobbesa i Lockea jer iako stvaranje države može biti čin mudrosti, samim time se ne pokazuje pravna obvezatnost prelaska od prirodnog stanja prema stanju prava. Također, autor smatra Hobbesovim deficitom kad državu konstituira neovisno o vlasništvu. Za razliku od njega Kant utemeljuje umnopravno teoriju vlasništva koja je odlučna za njegov kontraktualizam i tvori filozofskopravni temelj za filozofiju države koja time zadobiva svoju pravnu potpunost.

Keywords

Hobbes, Kant, prirodno pravo, prirodno stanje, ugovor, država, vlasništvo

Hrčak ID:

20585

URI

https://hrcak.srce.hr/20585

Article data in other languages: english

Visits: 2.038 *