Skip to the main content

Review article

Rimski temelji zaštite poslovne tajne

Katarina Sokić
Jelena Uzelac
Blaženka Deanović


Full text: croatian pdf 156 Kb

page 7-30

downloads: 461

cite


Abstract

Od samih početaka razvoja filozofske, pravne i ekonomske misli, mislioci, teoretičati i praktičari u centar izučavanja i bavljenja postavljali su čovjeka kao, kako ga je još Aristotel opisao, društveno biće (zoon politikon). Filozofija je kao znanost tako propitivala postojanje čovjeka u svijetu, njegov bitak i svrhu. Predmet od interesa pravne znanosti bio je kako što efikasnije usmjeriti, urediti pa i ograničiti ponašanje subjekata (fizičkih i pravnih osoba) kroz sustav pravnih normi, dok je objekt izučavanja ekonomije odnos društvenih zajednica koje se nalaze na određenom stupnju razvoja prema prirodi, članovima te zajednice, radu, proizvodnji, privređivanju i općenito razvoju gospodarskih odnosa. Međutim, novo doba, dovodi do bitnih promjena u ovoj konstelaciji. Iako čovjek još uvijek ostaje u središtu interesa, pojavljuje se i jedan novi pojam, a to je informacija. Informacija postaje ključ uspjeha odnosno neuspjeha, ona vodi do društvenog položaja, slave, materijalnog blagostanja, moći i ugleda u društvu. Prije stotinjak godina, u društvu koje znanstvenici nazivaju industrijskim, strateški izvor prihoda bio je kapital, dok je danas u društvu koje se naziva informatičkim, strateški izvor postala informacija. Upravo zbog takvog značaja informacije u suvremonom svijetu, pojavila se potreba da se informaciju adekvatno zaštiti. U tom smislu, u 19., a osobito u 20. stoljeću počinje se razvijati nova pravna grana, a to je pravo intelektualnog vlasništva koje se bavi različitim aspektima zaštite stvaratelja intelektualnih tvorevina kao što su zaštita prava autora, izumitelja, zaštita industrijskih uzoraka i modela, zaštitnih znakova i poslovne tajne. U nastavku ovoga rada, autorice će se baviti upravo poslovnom tajnom, njenom zaštitom te povijesnim razvojem te zaštite.

Keywords

informacija, poslovna tajna, obveza čuvanja poslovne tajne, zaštita, actio servi corrupti

Hrčak ID:

226661

URI

https://hrcak.srce.hr/226661

Visits: 846 *