Skip to the main content

Preliminary communication

https://doi.org/10.22598/mt/2019.31.2.227

Modeliranje čimbenika koji utječu na suradnju između prodaje i marketinga u farmaceutskim i nefarmaceutskim proizvodnim poduzećima primjenom PLS metode parcijalnih najmanjih kvadrata

Gabor Hetenyi ; University of Debrecen, Károly Ihrig Doctoral School of Management and Business
Magdolna Szilasi orcid id orcid.org/0000-0001-9126-2636 ; University of Debrecen, Doctoral School of Health Sciences
Attila Lengyel ; University of Debrecen, Department of Tourism


Full text: english pdf 649 Kb

page 227-247

downloads: 409

cite


Abstract

Svrha – Cilj je rada istražiti kako odabrani indikatori utječu na suradnju između prodaje i marketinga u farmaceutskim (n=16) i nefarmaceutskim proizvodnim poduzećima (n=31). Isto tako, rad pokušava pokazati kako PLS metoda parcijalnih najmanjih kvadrata, kao tehnika modeliranja staza, može otkriti latentne mehanizme u međusobnom djelovanju istraživanih faktora koji utječu na suradnju između prodaje i marketinga. Metodološki pristup – Podaci su prikupljeni korištenjem online anketnog upitnika s mjernim ljestvicama. Analizirani su primjenom PLS metode parcijalnih najmanjih kvadrata. Rezultati i implikacije – Menadžerska kultura (razmjena informacija, koordinacija, vizija i komunikacija) kao superblok u modelu objašnjava veliki udio varijance u suradnji između prodaje i marketinga i u farmaceutskim (R2=0,619) i u nefarmaceutskim proizvodnim poduzećima (R2=0,741). Od tri varijable koje određuju menadžersku kulturu, najveću varijancu imaju koordinacija (R2%= 44) u farmaceutskim, a razmjena informacija (R2%= 57) u nefarmaceutskim prozvodnim poduzećima. Rezultati jasno pokazuju da postoje čimbenici koji utječu na suradnju između prodaje i marketinga, a djeluju različito u farmaceutskim i nefarmaceutskim proizvodnim poduzećima. Ograničenja – Analiza se temelji na prigodnom uzorku, stoga se rezultati trebaju interpretirati s oprezom i ne mogu se generalizirati. Doprinos – Ovo je prvi put da se uspoređuje međusobno djelovanje prodaje i marketinga u farmaceutskim i nefarmaceutskim proizvodnim poduzećima korištenjem metode PLS modeliranja staza. PLS je otkrio latentne odnose i mehanizme koji imaju važnu ulogu u optimiziranju suradnje između prodaje i marketinga.

Keywords

čimbenici uspjeha, prodaja, marketing, suradnja, koordinacija, farmaceutska industrija

Hrčak ID:

231883

URI

https://hrcak.srce.hr/231883

Article data in other languages: english

Visits: 882 *