Skip to the main content

Original scientific paper

Paradoksalni pustolov Arsen Toplak (Isušena kaljuža) J. P. Kamova i žanr bildungsromana

Tihomir Brajović orcid id orcid.org/0000-0002-9079-1242 ; Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu


Full text: serbian pdf 222 Kb

page 149-178

downloads: 344

cite


Abstract

Posle pregleda reprezentativnih pristupa i konstatacije o prisustvu
obeležja koja odgovaraju formi pedagoškog, vaspitnog i razvojnog
romana u radu se Isušena kaljuža Janka Polića Kamova interpretira kao
poseban, paradoksalan vid bildungsromana. U središtu takvog tumačenja nalazi se parabolična trodelna kompozicija romana, čiji delovi
(“Na dnu”, “U šir”, “U vis”) narativno tematizuju uspon individualne
građanske (samo)svesti od “intelektualnog sadizma” do ironizma i
artizma, odnosno civilizacijski sunovrat institucija u teror te premoć
čulno-nagonskog i materijalno-pragmatičnog načela. Posebna pažnja
poklonjena je pri tome tradicijskim (Dante, Biblija) i modernim (Frojd,
psihoanaliza) interliterarnim/interkulturnim relacijama, koje u Kamovljevom romanu dobijaju ambivalentno-invertovane reflekse. U krajnjem ishodu Isušena kaljuža pojavljuje se kao “protivobrazovni” roman svoje vrste koji u isti mah afirmiše estetski ideal moderne i dovodi u pitanje izvorne žanrovske konvencije, ali i kulturnoistorijske stereotipe.

Keywords

bildungsroman; modernizam; artizam; ironizam; sadizam; individualizam; paradoks; ambivalentnost; interliterarnost; interkulturalnost; psihoanaliza; invertovanost; žanr

Hrčak ID:

233301

URI

https://hrcak.srce.hr/233301

Publication date:

2.2.2019.

Visits: 868 *