Skip to the main content

Review article

Nino Novak ; I stituto regionale per la tutela dei monumenti culturali Fiume


Full text: italian pdf 5.113 Kb

page 387-421

downloads: 89

cite


Abstract

Prije pola stoljeca Rijeka
je dobila svoju prvu arheoloSku topografiju, kadaje R. Gigante zakljucilo daje suma saznanja
o rimskoj Tarsatici dosegla onu kriticnu masu implozije u kolektivnu memoriju.
Spoznata kulturna artefaktura rijeckoga Staroga grada kao u2a tematika apostrofirana
je u naslovu, ali Grad u kontinuitetu i integritetu cilj je ovog rada, a o n je podrucje i izvan
duhovnog i fizickog recinkta bedema, njemu "pripada" generativni prostor u
interakciji - kao njihova genetika i iskazi su im apsolutno nerazdvojni .
Prva dva poglavlja ovog priloga posvecena su "kronoliji istra2ivanja rijeckog Starog
grada i tarsatièkoga areala" te "Prelogomeni urbani stickoj studiji anticke Tarsatike".
U tom uv odo m dijelu o ve studije naglaSeno je da je svaka prostorna kulturna topografija,
pa tako i arheoloSka topografija rijeckog Starog grada, 2ivi organizam koji se hrani
i kontinuirano dopunjava novim spoznaj.
Obrnuti proces, kojim prostorna, kultumo-povijesna spoznaja involuira je barbarizam
prema baStini. Ovaj termin nije jednoznaèan, naprotiv, razvijen je u siroku lepezu Cije
su samo najzamjetnije posljedice brahijalna devastiranja sedimenata humanog prostora,
kao globalni "moderni" iskaz antickog pojma damnatio memoriae.
Posebnu pa2nju autor posvecuje i strategiji budieih terenskih arheoloSkih istra2ivanja
(III poglavlje), koju iznosi na temeljima relevantnih rezultata svih prethodnika, koji
su se u okvirima raznovrsnih struka bavili ranim kulturnim naslijedem rijeckoga Staroga,
ali i uopCe antièkoga i srednjovjekovnoga grada, te je utoliko ovo "timski" rad. Osnovni
kriteriji pri tom su:
a) Stupanj i razvoj spoznaje pojedinoga gradskoga elementa ili cjelovitog ambijenta.
b) Interna tarsaticka, odnosno globalna kulturno povijesna, civilizacijska valorizacija
baStine.
c) Realna mogucnost reanimacijskog procesa, od primarnog istra2ivanja do prezentacije,
dakle reintegriranjadijakronijskih slojeva grada u jedinstven korpus.
d) Obveza analitickoga i sintetskoga znanstvenoga izricaj a.
U zavrSnom poglavlju autor iznosi bogatu fotodokumentaciju trenutka - eksterijer
Tarsatike.

Keywords

Hrčak ID:

242803

URI

https://hrcak.srce.hr/242803

Article data in other languages: italian

Visits: 225 *