Skip to the main content

Professional paper

Primjena tehnike bliske infracrvene spektroskopije (NIR) za nedestruktivno ispitivanje proizvoda od mliječnog praha

Sandor Barabassy ; University of Horticulture and Food Science, Budapest, Hungary Department of Refrigeration and Livestock Products Technology


Full text: english pdf 110 Kb

page 263-272

downloads: 2.375

cite


Abstract

Proizvodnja kravljeg mlijeka u Mađarskoj u porastu je svake godine prosječno 15-20 %. Suvišak mlijeka najčešće se suši (mlijeko u prahu) ili se pak proizvode modificirani mliječni prahovi metodama poput ultrafiltracije. Od ukupnih 20.000 tona mliječnog praha godišnje se proizvodi 3.000 tona mlijeka u prahu primjenom ultrafiltracije. Multivarijantna bliska infracrvena spektrofotometrija (NIR) je korištena za brzo određivanje udjela masti, proteina, laktoze, vlage i pepela u mješavinama prahova dobivenih iz svježeg mlijeka, obranog mlijeka, sirutke i proteinskih koncentrata. Više od 150 uzoraka priređeno je i mjereno u dva NIRS laboratorija (Scottish Agriculture College – SAC – Aberden i University of Horticulture and Food Science – UHFS – Budapest). Komparirani su rezultati dobiveni za iste uzorke. Svrha rada bila je: 1. Brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje produkata mlijeka u prahu korištenjem NIR tehnike.
2. Usporedba rezultata dobivenih u Aberdeenu (SAC) i Budimpešti (UHFS). Udio masti varirao je između 0,0 i 2,8 %, udio proteina između 0,0 i 80 %, udio laktoze između 6,6 i 100 %, udio vode između 0,0 i 5,0 % te udio pepela između 0,0 i 8,0 %. Koeficijent korelacije za svih pet komponenti bio je između 0,97 i 0,99.

Keywords

mlijeko u prahu, mliječni proteini, laktoza, bliska infracrvena spektrofotometrija (NIR), NIR spektar

Hrčak ID:

1909

URI

https://hrcak.srce.hr/1909

Article data in other languages: english

Visits: 4.194 *