Skip to the main content

Original scientific paper

KONFEDERATIVNA KOMORA RADA U TRSTU I SAVEZNIČKA VOJNA UPRAVA: PRIJATELJI ILI NEPRIJATELJI? RAZMIŠLJANJA O ODNOSIMA IZMEĐU DEMOKRATSKOG SINDIKATA I ANGLO-AMERIČKIH VLASTI U ZONI A

Ivan Buttignon ; Università di Trieste


Full text: italian pdf 1.131 Kb

page 43-80

downloads: 392

cite


Abstract

Ovaj rad želi istražiti odnose između Sindikata Julijske krajine, kasnije Konfederativna
komora rada Tršćanske provincije, i Savezničke vojne uprave u Zoni A, s ciljem da
popuni veliku historiografsku prazninu.
Politički i kulturni značaj demokratskog sindikata u Trstu leži upravo u mreži njegovih
odnosa sa Savezničkom vojnom upravom i to zbog dva razloga koja su uvelike
zanemarena u literaturi. Prvi razlog je njegova uloga u sprječavanju napredovanja
komunističkog i projugoslavenski orijentiranog sindikata čime se onemogućavao Jedinstveni
sindikat u monopoliziranju zastupanja cijelog lokalnog radništva, što je išlo
u korist Anglo-Amerikancima u kontekstu hladnog rata. Drugi razlog se odnosi na njegovu
snagu da se uspješno odupre, u puno većoj mjeri nego bilo koja druga tršćanska
organizacija, političkoj volji Savezničke vojne uprave. Konfederativna komora rada,
kroz pozive na štrajk, omogućavala je radnicima sudjelovanje na manifestacijama u
korist Italije ili čak na onim protusavezničkim, postižući uspjeh.
Stoga je demokratski sindikat imao dvostruku ulogu u svom djelovanju: otklanjao je
komunističku opasnost i bio je odlučujući faktor uspjeha u protalijanskim demonstracijama.
Zbog toga je postao najutjecajnija politička organizacija u Zoni A koja se tada
nalazila u središtu pažnje međunarodne diplomacije, zaokupljene rješavanjem složenog
„Tršćanskog pitanja“.

Keywords

Hrčak ID:

170217

URI

https://hrcak.srce.hr/170217

Article data in other languages: italian

Visits: 581 *