Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.31820/f.33.1.4

AUDIATUR ET ALTERA PARS! (Ексцентризмот во македонскиот роман)

Marija Gjorgjieva Dimova orcid id orcid.org/0000-0003-0065-2474 ; Filološki fakultet „Blaže Koneski”, Skopje


Full text: macedonian pdf 628 Kb

versions

page 239-253

downloads: 275

cite


Abstract

Предмет на интерес на овој текст се пет романи од современата македонска книжевност, толкувани низ призма на одделни категории во постмодернистичката теорија. Теориските премиси на толкувањето поаѓаат од две концепции: 1. од тезите на Линда Хачион за ексцентризмот како една од доминантните одлики на постмодернистичката поетика, а која е во функција на паралелна афирмација и проблематизација на границите; 2. од тезите на Елизабет Веселинг и на Брајан Мекхејл за постмодернистичкиот историски роман како парадигматичен жанр што ги демонстрира овие онтолошки, епистемолошки и интердискурзивни трансгресии. Оттаму, интерпретативниот фокус е поставен врз афирмациите на ексцентризмот на тематско, структурно и наративно рамниште во романите, а во функција на преиспитување на релациите книжевност-историографија, фикција-факт, официјални-алтернативни верзии на минатото.

Keywords

постмодернистичка поетика; македонски роман; ексцентризам; децентрирање

Hrčak ID:

259779

URI

https://hrcak.srce.hr/259779

Publication date:

5.7.2021.

Article data in other languages: croatian english

Visits: 966 *