Skip to the main content

Preliminary communication

https://doi.org/10.20471/acc.2021.60.02.17

Sigurnost i učinkovitost robotom potpomognute stereotaksijske biopsije gliomskih tumora mozga: rana institucijska iskustva i vrednovanje literature

Krešimir Rotim ; Department of Neurosurgery, Sestre milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb, Croatia; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Medicine, Osijek, Croatia; University of Applied Health Sciences, Zagreb, Croatia
Bruno Splavski orcid id orcid.org/0000-0002-4483-9364 ; Department of Neurosurgery, Sestre milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb, Croatia; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Medicine, Osijek, Croatia; University of Applied Health Sciences, Zagreb, Croatia; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Dental Medicine and Health, Osijek, Croatia
Filip Vrban ; Department of Neurosurgery, Sestre milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb, Croatia


Full text: english pdf 480 Kb

page 296-302

downloads: 113

cite


Abstract

Robotom potpomognuta tumorska biopsija postaje jednom od najvažnijih inovativnih tehnologija u neurokirurškom
radu. Razlog njezine uporabe nalazi se u daljnjem poboljšanju sigurnosti, učinkovitosti i preciznosti biopsijske metode koja
je osobito značajna u planiranju opskrbe endokranijske tumorske patologije. Ovim radom donosimo prva institucijska iskustva
u primjeni ove začudne tehnologije pri biopsiji gliomskih tumora mozga. Kranijski robotički uređaj korišten je pri stereotaksijskoj
robotom potpomognutoj tumorskoj biopsiji u tri susljedna slučaja iz naše serije, koja je uspješno učinjena radi
uzimanja uzorka tumorskoga tkiva za patohistološku i imunohistokemijsku dijagnostiku u bolesnice s anaplastičkim izocitrat
dehidrogenaza (IDH) negativnim astrocitomom (SZO st. III.) smještenim u periventrukulskoj bijeloj tvari desnoga trigonuma,
u bolesnika s difuznim astrocitomom niskoga stupnja malignosti (SZO st. II.) smještenim obostrano u talamičkom
području
sa širenjem u desni mezencefalon, kao i u bolesnika s IDH-wildtype glioblastomom (SZO st. IV.) desnog čeonog
režnja s pomakom središnjih tvorba. Jatrogena lezija pripadajućeg elokventnog moždanog korteksa bila je minimalna, dok je
neposredni poslijeoperacijski oporavak bio uspješan u svih bolesnika. Uzimajući u obzir preliminarne rezultate našega početnog
iskustva, zaključujemo kako je robotom potpomognuta tumorska biopsija dokazano izvodljiva i primjerena metoda u
kirurgiji gliomskih tumora mozga kojom se može poboljšati sigurnost i preciznost bez produljenja vremena operacije, a koja
je podjednako učinkovita u usporedbi sa standardnom stereotaksijskom i manualnom biopsijom. Uporaba navedene metode
omogućuje precizno uzorkovanje tumorskoga tkiva za patohistološku i imunohistokemijsku analizu na siguran i lak način,
što doprinosi odabiru strategije liječenja i predviđanju ishoda različitih tipova gliomskih tumora mozga.

Keywords

Neurokirurgija, Gliomski tumor mozga, Robotika, Stereotaksijska biopsija

Hrčak ID:

263755

URI

https://hrcak.srce.hr/263755

Article data in other languages: english

Visits: 334 *