Skip to the main content

Preliminary communication

https://doi.org/10.38190/ope.11.2.3

Stavovi prema pretilim osobama u procesu selekcije i zapošljavanja

Claudia Marijan ; Ericsson Nikola Tesla
Maja Kolega ; Vern University


Full text: croatian pdf 784 Kb

page 106-118

downloads: 201

cite


Abstract

Osobe s prekomjernom tjelesnom težinom mogu biti diskriminirane u procesu selekcije i zapošljavanja. Zbog moguće diskriminacije ljudi na temelju pretilosti, cilj ovog rada je istražiti stavove studenata menadžmenta prema pretilim osobama i doznati kakvi su njihovi stavovi prema zapošljavanju pretilih osoba. Istraživanje je provedeno među studentima Sveučilišta Vern, smjerova Ekonomije poduzetništva i Poduzetničkog menadžmenta. Istraživanje je provedeno online upitnikom i upitnikom koji je proveden na predavanjima. U istraživanju su ukupno sudjelovala 134 ispitanika, od čega je 48 ispitanika muškog spola, a 86 ženskog. U upitniku je od sudionika zatraženo da uz pomoć Likertove skale stavova prema pretilim osobama i Bogardusove skale socijalne distance definiraju svoju usuglašenost s određenim tvrdnjama. Rezultati istraživanja pokazali su kako ispitanici imaju pozitivne stavove prema pretilim osobama. Također, ispitanici nemaju negativan stav prema pretilim osobama prilikom zapošljavanja. Bogardusovom skalom socijalne distance zaključeno je kako ispitanicima ne smeta ako bi pretila osoba njihov radni kolega ili osoba koju zapošljavaju u svojoj tvrtki. Iz svega navedenog moguće je zaključiti kako ispitanici ne bi diskriminirali pretile osobe u procesu selekcije i zapošljavanja.

Keywords

stavovi, pretilost, selekcija, diskriminacija

Hrčak ID:

267868

URI

https://hrcak.srce.hr/267868

Visits: 432 *