Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo

logo Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo

Pred Vama je znanstveno-stručni časopis koji je promijenio naziv iz Učenje za poduzetništvo (http://hrcak.srce.hr/etrelearn) u Obrazovanje za poduzetništvo. Časopis Obrazovanje za poduzetništvo objavljuje izvorne znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te povezanih tema. Svrha časopisa je promocija znanosti i struke u obrazovanju za poduzetništvo. Cilj časopisa je doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te srodnih disciplina. Tematska orijentiranost časopisa je na društvenim znanostima s fokusom na ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje te disciplinama koja se bave odgojem, učenjem i obrazovanjem za poduzetništvo. Časopis Obrazovanje za poduzetništvo podržava regionalno i međunarodno usmjerenje i namijenjen je akademskoj, gospodarskoj i društvenoj zajednici. Uredništvo prima isključivo prethodno neobjavljene radove na hrvatskom i engleskom jeziku i to samo u elektroničkom obliku na adresu journal@zrinski.org. Časopis provodi dvostruko slijepi recenzijski postupak u kojem recenzenti daju preporuku o klasifikaciji i objavljivanju zaprimljenih radova. Radovi objavljeni u časopisu referiraju se u: ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ROAD - Directory of Open Access Scholary Resources CEJSH - Central European Journal Of Social Sciences And Humanities J-Gate Index Copernicus

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2014.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Pedagogija, Ekonomija
  • Uključen u Hrčak: 11.02.2015.
  • Nastavak od: Učenje za poduzetništvo
  • Prava korištenja: Časopis Obrazovanje za poduzetništvo - E4E je časopis u otvorenom pristupu. Časopis ne naplaćuje nikakve troškove zaprimanja radova. Puni tekstovi radova objavljenih u časopisu Obrazovanje za poduzetništvo –E4E besplatno se smiju koristiti za osobnu i obrazovnu svrhu uz poštivanje autorskih prava. Izvornost svih predanih radova podvrgava se provjeri korištenjem alata Unicheck. Dozvoljeno je recenziranu i izdavačku verziju rada objavljenu u časopisu Obrazovanje za poduzetništvo - E4E pohranjivati u institucijske repozitorije i na osobnu mrežnu stranicu autora uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.