hrcak mascot   Srce   HID

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1849-7845 (Tisak)
ISSN 1849-661X (Online)
UDK: 33:37
https://doi.org/10.38190/ope
Kontakt: Obrazovanje za poduzetništvo
Selska cesta 119,
10110 Zagreb, Hrvatska
Email:
Url: http://journal.zrinski.org
Izdavač: Europska poslovna škola Zagreb
  Selska cesta, 119, Zagreb
  http://ebus.hr/
Upute za autore (176 KB)
Impressum (536 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (132 KB)
Urednički odbor (414 KB)

Pred Vama je znanstveno-stručni časopis koji je promijenio naziv iz Učenje za poduzetništvo (http://hrcak.srce.hr/etrelearn) u Obrazovanje za poduzetništvo. Časopis Obrazovanje za poduzetništvo objavljuje izvorne znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te povezanih tema. Svrha časopisa je promocija znanosti i struke u obrazovanju za poduzetništvo. Cilj časopisa je doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te srodnih disciplina. Tematska orijentiranost časopisa je na društvenim znanostima s fokusom na ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje te disciplinama koja se bave odgojem, učenjem i obrazovanjem za poduzetništvo. Časopis Obrazovanje za poduzetništvo podržava regionalno i međunarodno usmjerenje i namijenjen je akademskoj, gospodarskoj i društvenoj zajednici.
Uredništvo prima isključivo prethodno neobjavljene radove na hrvatskom i engleskom jeziku i to samo u elektroničkom obliku na adresu journal@zrinski.org. Časopis provodi dvostruko slijepi recenzijski postupak u kojem recenzenti daju preporuku o klasifikaciji i objavljivanju zaprimljenih radova.

Radovi objavljeni u časopisu referiraju se u:
ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
ROAD - Directory of Open Access Scholary Resources
CEJSH - Central European Journal Of Social Sciences And Humanities
J-Gate
Index Copernicus - ICI Journals Master List

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2014

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Ekonomija; Pedagogija;

Uključen u Hrčak: 11. 2. 2015.

Nastavak od: Učenje za poduzetništvo

Prava korištenja: Časopis Obrazovanje za poduzetništvo - E4E je časopis u otvorenom pristupu. Časopis ne naplaćuje nikakve troškove zaprimanja radova.

Puni tekstovi radova objavljenih u časopisu Obrazovanje za poduzetništvo –E4E besplatno se smiju koristiti za osobnu i obrazovnu svrhu uz poštivanje autorskih prava.

Izvornost svih predanih radova podvrgava se provjeri korištenjem alata Unicheck.

Dozvoljeno je recenziranu i izdavačku verziju rada objavljenu u časopisu Obrazovanje za poduzetništvo - E4E pohranjivati u institucijske repozitorije i na osobnu mrežnu stranicu autora uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.Arhiva

2021  
  Vol. 11   No. 1
2020  
  Vol. 10   No. 2
  Vol. 10   No. 1
2019  
  Vol. 9   No. 2
  Vol. 9   No. 1
2018  
  Vol. 8   No. 2
  Vol. 8   No. 1
  Vol. 8   No. Special issue/Posebn
2017  
  Vol. 7   No. 2
  Vol. 7   No. 1
2016  
  Vol. 6   No. 2
  Vol. 6   No. 1
2015  
  Vol. 5   No. 2
  Vol. 5   No. 1
2014  
  Vol. 4   No. 2
  Vol. 4   No. 1
Posjeta: 257.516 *