Skip to the main content

Original scientific paper

Usporedba dviju skupina vrsta Mayetiola u različitim geografskim uvjetima: utjecaj varijacija biljke domaćina.

Maha Mezghani Khemakhem ; Faculté des Sciences de Tunis, Tunis
Hanem Makni ; Faculté des Sciences de Tunis, Tunis, Institut Supérieur de l' Animation pour la Jeunesse et la Culture de Bir Elbey
Mohamed Marrakchi ; Faculté des Sciences de Tunis, Tunis


Full text: english pdf 746 Kb

page 23-34

downloads: 23

cite


Abstract

U Tunisu su utvrdene dvije vrste roda Mayetiola (M. destructor i M. hordei) koristeći diagnostičke allele i PCR-RFLP citokroma b gena. Ove su vrste važni štetnici pienice i ječma te čine velike štete. Kako pokazuju preferenciju pri ishrani ovih žitarica potrebno je poznavati njihovu dinamiku populacije kako bi se mogle pratiti interakcije izmedu štetnika i domaćina. U ovim istraživanjima korištene su PCR- RFLP tehnike temeljene na citokromu b gena za identifikaciju obih vrsta i utvrđivanje odnosa prema domaćinu. Usporedba skupina vrsta roda Mayetiola na ječmu u različitim dijelovima Tunisa pokazala je kontinuirani geografski gradijent u sastavu vrste i redu dominantnosti. Medutim, na pšenici je distribucija homogena. Stoga se kod monitoringa štetnika moraju uzeti u obzir ovi nalazi prema kojima populacija ovisi o vrsti domaćina i geografskog lokaliteta.

Keywords

Diptera, Cecidomyiidae, Mayetiola, Tunis

Hrčak ID:

283908

URI

https://hrcak.srce.hr/283908

Article data in other languages: english

Visits: 103 *