Skip to the main content

Original scientific paper

Atmosferska taloženja u šumskim ekosustavima Europe i istraživanje novih metoda određivanja fosfora i amonijakalnog dušika u okviru ICP Forests programa

Tamara Jakovljević ; Šumarski institut Jastrebarsko
Boris Vrbek ; Šumarski institut Jastrebarsko
Katarina Berković ; Prehrambeni-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Gabriele Tartani ; CNR ISE, Italija
Jasna Vorkapić-Furač ; Prehrambeni-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Full text: croatian pdf 286 Kb

page 267-278

downloads: 452

cite


Abstract

U sklopu programa ICP Forests, provode se intenzivna i stalna motrenja stanja šumskih ekosustava Europe s posebnim osvrtom na atmosfer ska taloženja.Istražuju se nove metode određivanja pojedinih kemijskih ele menata zbog specifičnosti uzoraka. Fosfor i dušik su za biosferu elementi od najveće važnosti. Stoga je određivanje koncentracija fosfora i dušika od ne procjenjive važnosti u poznavanju, kontroli i modeliranju biokemijskih ciklusa šumskog ekosustava.
U ovom radu ispitana je primjenjivost nove kolorimetrijske metode na au tomatskom analizatoru za određivanje fosfora i amonijakalnog dušika u uzor cima atmosferskih oborina, u svrhu unapređenja postojeće metodologije koja se koristi u ICP Forests, međunarodnom istraživačkom programu. Do sada korištene standardne metode određivanja fosfora i amonijakalnog dušika su metode spektrofotometrijske analize.U postupku validacije nove kolorimetrij ske metode na automatskom analizatoru primijenjeni su sljedeći kriteriji: gra fička analiza rezultata mjerenja, točnost, linearnost metode, radno područje metode, granica detekcije i granica kvantifikacije te ponovljivost. Rezultati odre đivanja pokazuju da je nova metoda određivanja fosfora i amonijakalnog du šika linearna u ispitivanom području, a t-testom je potvrđeno, da razlike re zultata određivanja pomoću dviju metoda određivanja fosfora i amonijakal nog dušika uz razinu pouzadnosti od 99,99 %, nisu značajne. Na osnovi kon trolnih karata te utvrđenih granica detekcije i kvantifikacije određenih novom metodom, utvrđena je dobra ponovljivost i veća osjetljivost nove me tode. Nova metoda određivanja može se s potpunom sigurnošću primijeniti u znan stveno-istraživačkom radu i biti dobra zamjena postojećim standardnim me todama. Ova metoda s potpunom sigurnošću će se moći primjenjivati u znanstve no-istraživačkom radu i ICP Forsets programu, jer je prilagođena upravo specifičnostima uzoraka uzetih iz šumskog ekosustava.

Keywords

amonijakalni dušik, atmosferska taloženja, automatski analizator, fosfor, ICP Forests, spektrofotometrija, validacija metode

Hrčak ID:

39464

URI

https://hrcak.srce.hr/39464

Article data in other languages: english

Visits: 879 *