Skip to the main content

Professional paper

Određivanje točke ledišta mlijeka infracrvenom spektrometrijom i termistor krioskopskom metodom

Nataša Pintić Pukec ; Hrvatska poljoprivredna agencija, Ilica 101, Zagreb
Franjo Poljak
Ana Dakić
Danijela Stručić
Davorka Blažek
Vinko Pintić


Full text: croatian pdf 418 Kb

page 232-236

downloads: 1.478

cite


Abstract

Provedeno je određivanje točke ledišta kravljeg mlijeka dvjema metodama, u istim uzorcima mlijeka. Svrha istraživanja bila je istražiti mogućnost primjene metode infracrvene spektrometrije uspoređujući vrijednosti točke ledišta mlijeka na instrumentu MilkoScan FT 6000 s vrijednostima utvrđenim referentnom, termistor krioskopskom metodom na instrumentu Cryoscope 4C3. Tijekom četiri mjeseca analizirano je ukupno 320 uzoraka mlijeka. Jednom tjedno uzimani su uzorci mlijeka na sabiralištima mlijeka od 20-ak proizvođača. Točka ledišta određivana je objema metodama u triplikatu. Istraživanjem su utvrđene više vrijednosti točke ledišta mlijeka dobivene referentnom, u usporedbi s metodom infracrvene spektrometrije. Utvrđena je prosječna razlika odstupanja rezultata analiza dobivenih infracvenom spektrometrijom i referentnom metodom, od 1,31 do 5,28 m°C. U prosjeku razlika je iznosila 3,145 m°C. Razlike između izračunatih srednjih vrijednosti ponovljivosti (sr) referentne metode (0,194 %) i metode infracrvene spektrometrije (0,193 %) bile su zanemarive. Između srednjih vrijednosti dobivenih rezultata analiza različitim istraživanim metodama nije utvrđena statistički značajna razlika (P>0,05; P>0,01), a dobiveni rezultati istraživanja upućuju na zaključak da se metoda infracrvene spektrometrije može koristiti u svrhu utvrđivanja patvorenja mlijeka kao metoda odabira (screening metoda). Na temelju dobivenih rezultata istraživanja predlaže se primjena metode infracrvene spektrometrije u određivanju točke ledišta jer je brža i može se provesti postojećom opremom koja služi za određivanje i drugih parametara kvalitete mlijeka, npr. na instrumentu MilkoScan FT 6000.

Keywords

mlijeko; točka ledišta; infracrvena spektrometrija; termistor krioskopska metoda

Hrčak ID:

40517

URI

https://hrcak.srce.hr/40517

Publication date:

5.9.2009.

Article data in other languages: english

Visits: 2.841 *