Skip to the main content

Original scientific paper

Reakcija klupčaste oštrice (Dactylis glomerata L.) u travno-djetelinskoj smjesi na gnojidbu dušikom i napasivanje

Marcela Andreata-Koren ; Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, M. Demerca 1, Križevci
Mladen Knežević
Josip Leto
Toni Safner
Marijana Ivanek-Martinčić
Zvjezdana Augustinović


Full text: croatian pdf 319 Kb

page 254-261

downloads: 1.352

cite


Abstract

Napasivanje je najčešći način korištenja poljoprivrednih površina u brdsko-planinskim područjima zbog specifičnih agroekoloških uvjeta. Klupčasta oštrica (Dactylis glomerata L.) je trava visoke produktivnosti i kvalitete i preporučuje se sijati u tratine za napasivanje i košnju. Zahvaljujući dobroj adaptibilnosti na različite uzgojne uvjete, posebice na sušne uvjete i niske temperature, izvrsno se uklapa u agroekološke uvjete nepogodne za uzgoj većine kvalitetnih trava. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj gnojidbe sa 150 kg dušika ha-1(N150) i napasivanja (govedima i ovcama) te njihova međusobnog djelovanja na razvoj klupčaste oštrice u travno djetelinskoj smjesi zasnovanoj u brdsko-planinskim uvjetima. Gnojidbom sa 150 kg ha-1 N u odnosu na kontrolnu parcelu (N0) ostvarena je 51,4 % veća gustoća populacije klupčaste oštrice (broj izbojaka m-2) u odnosu na utvrđenu prije početka sezone napasivanja (P<0,05) i 42,2 % nakon sezone napasivanja (P<0,01). To je rezultiralo 38,6% većim prosječnim trogodišnjim prinosom suhe tvari (ST) klupčaste oštrice u odnosu na N0 (P<0,01). Osim toga, utvrđen je veći udio klupčaste oštrice u ukupnoj ST smjese 15,3 % u odnosu na N0 (P<0,01). Način napasivanja te interakcija napasivanja i razine dodanoga mineralnog dušika nisu utjecali na gustoću populacije klupčaste oštrice. Međutim, utvrđen je statistički značajan (P<0,01) utjecaj napasivanja na prinos ST klupčaste oštrice i njezin udio u ST travno-djetelinske smjese (P<0,01). Napasivanje govedima rezultiralo je 9,9 % većim prinosom ST klupčaste oštrice i 15,2 % povećanim udjelom klupčaste oštrice na pašnjaku u odnosu na napasivanje ovcama. Najveći udio klupčaste oštrice u ukupnoj ST travnjaka utvrđen je na pregonima napasivanima govedima i gnojenima sa 150 kg/ha dušika (74,1 %), a najmanji na pregonima napasivanim ovcama i bez dušične gnojidbe (55,1 %). Zaključeno je da razvoju klupčaste oštrice više odgovara napasivanje govedima u odnosu na napasivanje ovcama. Također, ako se žele postići veći prinosi klupčaste oštrice treba osigurati opskrbu dušikom.

Keywords

klupčasta oštrica; gustoća populacije; dušik; napasivanje

Hrčak ID:

40530

URI

https://hrcak.srce.hr/40530

Publication date:

5.9.2009.

Article data in other languages: english

Visits: 3.683 *