Skip to the main content

Original scientific paper

IZVANKURIKULARNE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI: UTJECAJ NA MOTORIČKA POSTIGNUĆA I TJELESNU PISMENOST

Romana Caput-Joginica ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Darko Lončarić ; Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Sergio de Privitello ; Fitness Centar „Studio S“, Rijeka


Full text: english pdf 79 Kb

page 82-87

downloads: 1.263

cite


Abstract

Istraživanje je provedeno u svrhu utvrđivanja
utjecaja izvankurikularnog sportskog programa na
motorička postignuća i tjelesnu pismenost djece u dobi od
4 do 6 godina. U tu svrhu primjenjena je baterija od šest
motoričkih testova poznatih metrijskih karakteristika
namijenjenih procjeni koordinacije, tjelesne snage,
gibljivosti i ravnoteže.
Na rezultatima su izračunati parametri osnovne
deskriptivne statistike, multivarijatnom analizom
varijance izračunate su promjene u motoričkim
sposobnostima između dva mjerenja (početno i završno)
te interakcijski efekt pojedine varijable u ponovljenom
mjerenju na globalne rezultate motoričkih sposobnosti u
odnosu na točku mjerenja i u odnosu na spol. Rezultati su
potvrdili dosadašnje spoznaje koje se odnose na pozitivan
utjecaj redovitog tjelesnog vježbanja na razvoj motoričkih
sposobnosti i međupovezno tjelesne pismenosti
predškolaca. Osim toga sukladno rezultatima prethodnih
istraživanja utvrđene su statistički značajne razlike u
motoričkim postignućima između djevojčica i dječaka,
dominacija dječaka u rezultatima motoričkih testova
namijenjenih procjeni eksplozivne snage i koordinacije, a
djevojčica u testovima dinamičke snage, gibljivosti i
ravnoteže.

Keywords

predškolci, motorička postignuća, tjelesna pismenost

Hrčak ID:

47833

URI

https://hrcak.srce.hr/47833

Article data in other languages: english

Visits: 2.353 *