Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.21861/hgg.2009.71.02.01

Morfometrijska analiza ponikava i krških reljefnih oblika Biokova (Hrvatska) temeljena na digitalnoj analizi reljefa i terenskom istraživanju

Tamás Telbisz orcid id orcid.org/0000-0003-4471-2889 ; ELTE Department of Physical Geography, Budapest, Hungary
Hrvoje Dragušica
Balász Nagy ; ELTE Department of Physical Geography, Budapest, Hungary


Full text: english pdf 1.010 Kb

page 2-22

downloads: 1.663

cite


Abstract

Planina Biokovo nalazi se na obali Jadranskog mora i dio je Vanjskih Dinarida s tipičnim dinarskim smjerom pružanja SZ–JI. Najviši vrh Biokova Sv. Jure (1762 m) izdiže se iznad krške zaravni koja se nalazi na visini od 1300 do 1400 m. Sjeveroistočna i jugozapadna padina Biokova nastale su duž glavnih rasjeda, vrlo su strme i velike su reljefne energije. Krška zaravan građena je od jurskih i krednih vapnenaca i dolomita te je intenzivno okršena. To se očituje u bogatstvu krških reljefnih oblika: škrapa, vrlo velikih ponikava i jama. Posebnost su krškog reljefa Biokova duboke ponikve vrlo strmih padina, tako da je krajobraz istraživanog područja više obilježen oštrim i uskim grebenima i visokim piramidalnim vrhovima koji međusobno odjeljuju ponikve nego udubljenjima. Na temelju
dosadašnjih istraživanja biokovsku kršku zaravan možemo smatrati "poligonalnim kršem".
Na osnovi terenskoga kartiranja i različitih analiza topografse karte načinjena je geomorfološka karta istraživanog područja površine od 3 km2 koje se nalazi jugozapadno od vrha Sv. Jure. Na temelju digitaliziranih izohipsa izrađen je digitalni model reljefa (DEM) istraživanog područja, koji je poslužio sofisticiranoj morfometrijskoj analizi ponikava. Poligonalna
struktura dobivena je iz digitalnog modela reljefa uz pomoć GIS hidroloških alata.

Keywords

ponikve, poligonalni krš, morfometrijska analiza, Biokovo

Hrčak ID:

48040

URI

https://hrcak.srce.hr/48040

Article data in other languages: english

Visits: 2.999 *