Skip to the main content

Original scientific paper

Učinak uvećanog totalnog kolesterola na zid zajedničke karotidne arterije u žena

Nikola Barić ; Private practice of primary care Labin, Labin, Croatia
Eris Materljan ; Department for family medicine, School of medicine, University of Rijeka, Rijeka, Croatia
Sanja Barić-Santro ; Istria Health Centre, Labin, Croatia


Full text: croatian pdf 1.271 Kb

page 70-79

downloads: 1.107

cite


Abstract

Cilj: S obzirom na poznate učinke kolesterola na zid arterije, cilj prikazanog istraživanja bio je, koristeći ultrazvučnu tehniku, odrediti odnos razine totalnog kolesterola (TK) i triju važnih strukturalno-funkcionalnih pokazatelja stanja zida zajedničke karotidne arterije (ZKA): širine intima-medija kompleksa (ZKA-IMŠ), širine unutarnjeg promjera (ZKA-UP) i brojčane vrijednosti kvocijenta relacije ZKA-IMŠ/ZKA-UP.
Ispitanici i metode: Ispitivanjem je obuhvaćen uzorak od 97 uvjetno zdravih žena, dobnog raspona od 17 do 92 godine, prosječne starosti 53 ± 17 godina. Kriteriji uključenja u uzorak postavljeni su arbitrarno, a isključene su sve žene s većim vrijednostima specifičnih obilježja od dogovorenih. Kriteriji su postavljeni na osnovi analiza podataka iz niza sličnih studija. Tijekom istraživanja korišten je UZ kolor dopler dupleks uređaj SA 6000C (KRETZTECHNIK A. G.) s linearnom sondom od 7,5 MHz.
Rezultati: Za analizu rezultata korištena je univariatna linearna regresijska analiza. Rezultati linearne regresijske analize ukazuju kod svih odnosa na blago pozitivnu statistički neznačajnu korelaciju (P > 0,05).
Rasprava i zaključak: Rezultati regresijske analize ukazuju na to da između razine TK i tri analizirana parametra postoji slaba pozitivna, statistički neznačajna veza. Dobiveni rezultati, adekvatno primijenjeni, mogu poslužiti kao markeri, odnosno prediktori lokalne i opće ateroskleroze. Povećane vrijednosti totalnog kolesterola imaju nesumnjivo destruktivan učinak na zid arterije, pogotovo u slučaju dugoročne ekspozicije.

Keywords

hiperkolesterolemija; oksidacijski stres; parametri tijeka karotidne ateroskleroze; zajednička karotida

Hrčak ID:

48841

URI

https://hrcak.srce.hr/48841

Publication date:

1.3.2010.

Article data in other languages: english

Visits: 1.893 *