Skip to the main content

Preliminary communication

Stavovi i kupovno ponašanje potrošača u domaćim i stranim maloprodavačima prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj

Ivan-Damir Anić orcid id orcid.org/0000-0003-0179-6410 ; The Institute of economics Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: english pdf 576 Kb

page 113-133

downloads: 11.831

cite


Abstract

Ciljevi ovog rada jesu istražiti razlike u stavovima potrošača prema domaćim i stranim maloprodavačima u Hrvatskoj, segmentirati potrošače sukladno njihovim stavovima i analizirati razlike između tako identificiranih segmenata potrošača s obzirom na izbor maloprodavača, potrošnju i stavove potrošača prema kupnji hrvatskih proizvoda. Empirijska analiza se temelji na podacima koji su prikupljeni anketnim istraživanjem. Podaci su analizirani t-testom, chi-kvadrat testom i analizom varijance (ANOVA). Rezultati istraživanja pokazuju da potrošači percipiraju podjednako domaće i strane maloprodavače na tri od četiri faktora. Klaster analizom identificirana su tri segmenta potrošača: (1) potrošači koji preferiraju domaće maloprodavače (28%); (2) Potrošači koji preferiraju strane maloprodavače (17%), i (3) neopredijeljeni potrošači (55%). Značajne statističke razlike utvrđene su između segmenata potrošača u pogledu izbora maloprodavača, ali ne i kod potrošnje potrošača i stavova potrošača prema kupnji hrvatskih proizvoda. Može se zaključiti da se stavovima potrošača prema domaćim i stranim maloprodavačima može predvidjeti izbor maloprodavača. Maloprodavači bi trebali prilikom kreiranja maloprodajnih strategija uvažavati razlike u stavovima potrošača.

Keywords

Maloprodavači; stavovi potrošača; izbor maloprodavača; potrošnja; stavovi potrošača prema kupnji hrvatskih proizvoda

Hrčak ID:

54105

URI

https://hrcak.srce.hr/54105

Publication date:

20.6.2010.

Article data in other languages: english

Visits: 14.494 *