Skip to the main content

Professional paper

SPAŠAVANJE ODGOVORNOSTI – EKOLOŠKA NAGRADA : NOVI NAZIV ZA STARI KONCEPT

Mišo Mudrić ; Max Planck Research School for Maritime Affairs, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg


Full text: english pdf 419 Kb

page 471-492

downloads: 2.242

cite


Abstract

Princip “no-cure no-pay” dugo je vremena sprječavao dodjeljivanje nagrade
za spašavanje u slučaju izostanka spašene imovine. No praksa je pokazala kako slijepo
pridržavanje tog principa može ugroziti zaštitu morskog okoliša u slučajevima
kada prijeti potonuće tankera i velikih brodova, te izlijevanje nafte kao tereta ili
pogonskog goriva u more. Profesionalni spašavatlji na moru nisu bili spremni izlagati
se troškovima i rizicima spašavanja ukoliko je prijetila realna opasnost potonuća
broda s malom šansom spašavanja imovine. Nakon nekoliko velikih tankerskih
katastrofa, pomorska industrija i zajednica reagirale su na ovaj problem, te najprije
kroz Lloydov standardni obrazac ugovora za spašavanje, zatim putem Međunarodne
konvencije o spašavanju iz 1989., te naposljetku uz mogućnost ugovaranja posebne
klauzule o Posebnoj naknadi P&I klubova, omogućile su spašavateljima posebnu
naknadu troškova spašavanja u slučajevima kada nije moguće potraživati standardnu
nagradu za spašavanje. Istovremeno, pozicija spašavatelja dodatno je zaštićena
putem Londonske konvencije o ograničenju odgovornosti iz 1979. s Protokolom iz
1996., gdje se nudi posebna mogućnost ograničenja odgovornosti spašavateljskih
brodica. Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu od onečišćenja naftom iz
1969. s Protokolom iz 1992. potpuno isključuje odgovornost spašavatelja. Takva
odluka rezultat je političke volje zemalja članica te Konvencije, kako bi se dodatno
potaknulo spašavatelje na što bolji učinak kod akcija spašavanja gdje potencijalno
prijeti velika ekološka šteta. Takva odredba međutim nedostaje u Konvenciji o
građanskoj odgovornosti za štetu od onečišćenja naftom iz brodskih spremnika za
gorivo iz 2001. godine. Slična je situacija i s Europskom direktivom o onečišćenju
s brodova iz 2005., gdje se također ne ističe nikakav zaštićeni status spašavatelja.
Međunarodna udruga spašavatelja oštro je reagirala na posljednje dvije navedene
regulative, te zaprijetila prestankom spašavanja u vodama pod nadležnošću
zemalja članica navedene Konvencije, odnosno Europske Unije, koje prethodno u
svom nacionalnom zakonodavstvu ne usvoje posebne norme kojima se isključuje
odgovornost spašavatelja unutar polja primjene tih regulativa. U međuvremenu,
Međunarodni pomorski odbor, na prijedlog Međunarodne udruge spašavatelja, započinje s preliminarnim radovima na reviziji Konvencije o spašavanju iz 1989.,
pri čemu spašavatelji inzistiraju na dugo najavljivanoj Posebnoj ekološkoj nagradi
za spašavanje, koja bi neovisno o nagradi za spašavanje dodatno osnažila položaj
profesionalne spašavateljske industrije.

Keywords

ekološka nagrada, Međunarodna udruga spašavatelja, spašavanje, osiguranje, posebna naknada

Hrčak ID:

63273

URI

https://hrcak.srce.hr/63273

Article data in other languages: english

Visits: 3.048 *