Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Poredbeno pomorsko pravo

logo Poredbeno pomorsko pravo

Povijesna napomena: Časopis se pojavio u vrijeme kad još nisu postojali odgovarajući propisi koji bi uređivali sve odnose u pomorstvu. Tako je ova periodička publikacija pokrenuta s ciljem znanstvenog i praktičnog obrađivanja problema poredbenog pomorskog prava i pravila pomorske trgovine te transportnog prava općenito. Nastojalo se od početka udovoljiti potrebi za pružanjem aktualnih informacija o pravnim instrumentima iz područja pomorske privrede i prekomorske razmjene. Jadranskom je institutu bio povjeren rad na pripremi i izradi pomorskih zakona i propisa za cijelu zajednicu. Rubrike i teme: znanstveni i stručni radovi djelatnika Zavoda i vanjskih suradnika, tekstovi međunarodnih konvencija i drugih instrumenata s prijevodima na hrvatski jezik, prikazi pomorskih zakona drugih država, hrvatska pomorskopravna regulativa, prikazi domaćih i međunarodnih konferencija i skupova iz područja pomorskog prava i prava mora, prikazi domaćih i stranih sudskih i arbitražnih odluka, prikazi knjiga, praćenje rada domaćih i međunarodnih pomorskopravnih organizacija (vijesti iz Hrvatskog društva za pomorsko pravo), kumulativno kazalo (povremeno). Profil autora: istaknuti stručnjaci pravnih disciplina, sveučilišni profesori, suradnici znanstvenih ustanova, suci trgovačkih sudova, pravni savjetnici ustanova pomorske privrede, osiguranja, mladi autori koji se uključuju u znanstveni rad. Baze, portali: Academic Search Complete (EBSCO) ; Academic Search Premier (EBSCO) ; Academic Search Ultimate (EBSCO) ; Legal Collection (EBSCO) ; Legal Source (EBSCO) ; HeinOnline ; Directory of Open Access Journals (DOAJ) ; ERIH Plus ; Scientific Indexing Services (SIS) ; Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ; Dizbi.HAZU ; CSA Oceanic Abstracts ; ASFA Database = Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Bibliographic Database ; WZB (Berlin) : Electronic Journals (via Hrcak) ; AAAS Journals (via EBSCO) ; SUDOC (ABES). Promjene naslova: Br. 1 (1958) - br. 119/120 (1988): Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja = Maritime Law and Commerce ; Br. 121 (1989) - br. 149/152 (1996) [tisak 1997]: Uporedno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law ; Br. 153/154 (1997) [tisak 1999] - danas : Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1958.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Pravo, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 14.02.2007.
  • Nastavak od: Uporedno pomorsko pravo
  • Prava korištenja: Tekstovi se mogu besplatno preuzimati i dijeliti s drugima, uz navođenje autora izdavača te pravilno citiranje izvora, ali se ne smiju modificirati. Dostupnost punog teksta za posljednji tiskani broj vremenski se ne ograničava (po izboru uredništva).