Skip to the main content

Original scientific paper

Vybraná paleoslovenistická témata v korespondenci F. V. Mareše a V. Tkadlčíka

Helena Bauerová ; Filozofická fakulta Univerzita Palackého, Olomouc, Česká Republika
Miroslav Vepřek ; Filozofická fakulta Univerzita Palackého, Olomouc, Česká Republika


Full text: czech pdf 135 Kb

page 101-118

downloads: 534

cite


Abstract

Příspěvek vychází z archivních pramenů, zejm. z korespondence, která je součástí pozůstalosti V. Tkadlčíka a je uložena spolu s pozůstalostí F. V. Mareše v Centru Aletti Velehrad – Roma v Olomouci. Korespondence obou badatelů se nachází v kartonu č. 19 a zahrnuje také archivované dopisy V. Tkadlčíka; celkově obsahuje více než dvě stě dopisů, tematicky většinou různorodých, které pocházejí z let 1954-1994. V první části příspěvku se nejprve obrací pozornost k původním pracím V. Tkadlčíka, které nebyly za života autora publikovány, a širší odborné veřejnosti zůstávají tak dosud neznámé. Prostřednictvím korespondence je možno sledovat myšlenkové a tvůrčí postupy autorů z vývojového hlediska. Jako příklad uvádíme kromě jiného i Marešovo čtení hlaholského nápisu v pražském Emauzském klášteře a Tkadlčíkovy názory na původ hlaholských ofi cií ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Příspěvek přináší informaci o existenci Tkadlčíkova latinsko-staroslověnského indexu k Slovníku jazyka staroslověnského, který inspiruje ke studiu lístkových kartoték jako nedílné součásti Tkadlčíkovy pozůstalosti. Ostatní témata v korespondenci uvádíme alespoň ve výběru: hlaholice, Chrabrův traktát a jeho »bez ustrojenija«, abecedária, azbučné modlitby, polemika Tkadlčíka s Marešovým výkladem básně Q I 1202, Kyjevské listy, hymnus Hospodine, pomiluj ny, liturgie sv. Petra, práce na Slovníku jazyka staroslověnského, Besědy sv. Řehoře Velikého etc. Druhá část příspěvku je věnována popisu částí korespondence, které jsou tematicky spjaty s tzv. Hlaholským misálem. Zde ve výběru sledujeme dva základní okruhy dané problematiky: První okruh je spjat s historickými okolnostmi v souvislosti s mnohaletou prací na sestavování misálu. Druhý okruh se soustřeďuje na přiblížení metodologie stanovování jazykových a textologických zásad misálu, které jsou výsledkem odborných diskusí obou badatelů.

Keywords

F. V. Mareš, V. Tkadlčík, korespondence, nepublikované studie, paleoslovenistika, Hlaholský misál

Hrčak ID:

65867

URI

https://hrcak.srce.hr/65867

Article data in other languages: croatian

Visits: 1.037 *