hrcak mascot   Srce   HID

Geoadria

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1331-2294 (Tisak)
ISSN 1848-9710 (Online)
UDK: 91
CODEN: GEOAFZ
https://doi.org/10.15291/geoadria
Kontakt: Adresa uredništva (Address of the Editorial Board):
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar, HRVATSKA
Tel.: +385-(0)23-200-823, +385-(0)23-345-020
Email:
Url: http://morepress.unizd.hr/journals/geoadria/index
Izdavač: Hrvatsko geografsko društvo - Zadar, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru
  Ul. dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar, Hrvatska
  http://www.unizd.hr/odjeli/geografija/Geoadria/
Upute za autore (579 KB)
Upute recenzentima (308 KB)
Impressum (160 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (427 KB)

Geoadria je znanstveni časopis koji primarno objavljuje rezultate istraživanja hrvatskoga litoralnog pojasa i Hrvatske u cjelini, a potom i rezultate istraživanja različitih geografskih i geografiji srodnih znanstvenih disciplina o prostoru Jadrana, Sredozemlja i Europe. Dobrodošli su radovi bilo koje geografske tematike koji na teoretski, metodološki ili primjenjiv način razmatraju probleme i međudjelovanje prirodnih i društvenih sastavnica prostora. Posebno potičemo objavljivanje rezultata dobivenih korištenjem geoprostornih alata i metoda kao i onih koji se nadovezuju na prethodno objavljene rezultate istraživanja u Geoadriji.

Geoadria primjenjuje sustav objavljivanja "prvo na mreži" (online first) što znači da se radovi postavljaju na mrežu nakon recenzije i lekture, a prije grafičkog uređenja i konačna verzija nakon izrade prijeloma. Prosječno vrijeme do primitka prve obavijesti o radu je oko mjesec dana, procedura recenzije, unošenja ispravaka i lekture tri do četiri mjeseca, a objava rada u tiskanom obliku šest do osam mjeseci.

Geoadriju izdaju Hrvatsko geografsko društvo – Zadar i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru od 1996. Od 2006. godine svi se radovi u časopisu objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku ili samo na engleskom jeziku (strani autori). Časopis izlazi dva puta godišnje.
Rukopisi podliježu dvjema slijepim recenzijama. Prijava radova, recenzija i objavljivanje članaka se ne naplaćuje.

Časopis se referira u bazama: Web of Science Core Collection - Emerging Source Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, GEOREF, Current Geographical Publications, Environmental Sciences, GEOBASE (TM), GeoArchive Aquatic Science & Fisheries Abstracts, ProQuest, EBSCO.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1996

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Geologija; Geofizika; Društvene znanosti; Demografija; Geografija;

Uključen u Hrčak: 7. 3. 2007.

Prava korištenja: Otvoreni pristup
Geoadria je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY 4.0 licenci.

Pohranjivanje
Radove objavljene u časopisu Geoadria dopušteno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije bez naknade i vremenskog ograničenja uz osiguravanje poveznica na mrežne stranice časopisa i Hrčka. Časopis podržava zelenu razinu samoarhiviranja (dozvoljeno je pohraniti nerecenziranu, recenziranu i izdavačku verziju rada).

Arhiviranje
Geoadria koristi LOCKSS sustav da bi se oblikovao distribucijski arhivski sustav među knjižnicama i dopušta tim knjižnicama da izrade trajne arhive časopisa u svrhu očuvanja i obnove.

Autorska prava
Autori koji objave rad u časopisu Geoadria zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravom na objavljivanje bez ograničenja. Rad se licencira pod CC BY licencom koja dopušta da članci budu ponovno korišteni i distribuirani bez ograničenja dokle god je izvorni sadržaj ispravno citiran.Arhiva

2021  
  Vol. 26   No. 1
2020  
  Vol. 25   No. 2
  Vol. 25   No. 1
2019  
  Vol. 24   No. 2
  Vol. 24   No. 1
2018  
  Vol. 23   No. 2
  Vol. 23   No. 1
2017  
  Vol. 22   No. 2
  Vol. 22   No. 1
2016  
  Vol. 21   No. 2
  Vol. 21   No. 1
2015  
  Vol. 20   No. 2
  Vol. 20   No. 1
2014  
  Vol. 19   No. 2
  Vol. 19   No. 1
2013  
  Vol. 18   No. 2
  Vol. 18   No. 1
2012  
  Vol. 17   No. 2
  Vol. 17   No. 1
2011  
  Vol. 16   No. 2
  Vol. 16   No. 1
2010  
  Vol. 15   No. 2
  Vol. 15   No. 1
2009  
  Vol. 14   No. 2
  Vol. 14   No. 1
2008  
  Vol. 13   No. 2
  Vol. 13   No. 1
2007  
  Vol. 12   No. 2
  Vol. 12   No. 1
2006  
  Vol. 11   No. 2
  Vol. 11   No. 1
2005  
  Vol. 10   No. 2
  Vol. 10   No. 1
2004  
  Vol. 9   No. 2
  Vol. 9   No. 1
2003  
  Vol. 8   No. 2
  Vol. 8   No. 1
2002  
  Vol. 7   No. 2
  Vol. 7   No. 1
2001  
  Vol. 6   No. 1
2000  
  Vol. 5   No. 1
1999  
  Vol. 4   No. 1
1998  
  Vol. 3   No. 1
1997  
  Vol. 2   No. 1
1996  
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 906.603 *