Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Geoadria

logo Geoadria

Geoadria je znanstveni časopis koji primarno objavljuje rezultate istraživanja hrvatskoga litoralnog pojasa i Hrvatske u cjelini, a potom i rezultate istraživanja različitih geografskih i geografiji srodnih znanstvenih disciplina o prostoru Jadrana, Sredozemlja i Europe. Dobrodošli su radovi bilo koje geografske tematike koji na teoretski, metodološki ili primjenjiv način razmatraju probleme i međudjelovanje prirodnih i društvenih sastavnica prostora. Posebno potičemo objavljivanje rezultata dobivenih geoprostornim alatima i metodama kao i onih koji se nadovezuju na prethodno objavljene rezultate istraživanja u Geoadriji. Tiskani brojevi časopisa Geoadria izlaze polugodišnje, u lipnju i prosincu, i to na hrvatskom i engleskom jeziku. Geoadria primjenjuje sustav objavljivanja „prvo na mreži“ (online first) što znači da se radovi postavljaju na mrežnu stranicu platforme Hrčak nakon recenzije i lekture, a prije grafičkog uređenja. Konačna verzija postavlja se nakon izrade prijeloma. Prva obavijest o radu dobije se nakon otprilike tjedan dana, procedura recenzije, ispravaka i lekture traju tri do četiri mjeseca, objava u digitalnom obliku pet do šest mjeseci nakon primitka rada, a objava u tiskanom obliku nakon šest do osam mjeseci. Geoadriju izdaju Hrvatsko geografsko društvo – Zadar i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru od 1996. Od 2006. godine svi se radovi u časopisu objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku ili samo na engleskom jeziku (strani autori). Časopis izlazi dva puta godišnje. Rukopisi podliježu dvjema slijepim recenzijama. Prijava radova, recenzija i objavljivanje članaka se ne naplaćuje. Časopis se referira u bazama: Web of Science Core Collection – Emerging Source Citation Indeks (ESCI), Scopus, ERIH PLUS, GEOREF, Current Geographical Publications. Akademske baze i pretraživači: DOAJ, EBSCO (Academic Search Complete), Hrčak.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1996.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Geografija, Demografija, Društvene znanosti, Geofizika, Geologija
  • Uključen u Hrčak: 07.03.2007.
  • Prava korištenja: Otvoreni pristup Geoadria je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY 4.0 licenci. Pohranjivanje Časopis podržava zelenu razinu samoarhiviranja (dozvoljeno je pohraniti nerecenziranu, recenziranu i izdavačku verziju rada) bez vremenskog ograničenja i naknade uz osiguravanje poveznica na mrežne stranice časopisa i HRČKA. Nerecenziranu i recenziranu (prihvaćenu) verziju rada dopušteno je pohraniti na vlastitim mrežnim stranicama i institucijskim repozitorijima. Izdavačku verziju rada je dopušteno pohraniti na vlastitim mrežnim stranicama, institucijskim repozitorijima i bilo kojem repozitoriju u otvorenom pristupu. Arhiviranje Geoadria koristi LOCKSS sustav da bi se oblikovao distribucijski arhivski sustav među knjižnicama i dopušta tim knjižnicama da izrade trajne arhive časopisa u svrhu očuvanja i obnove. Autorska prava Autori koji objave rad u časopisu Geoadria zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravom na objavljivanje bez ograničenja. Rad se licencira pod CC BY licencom koja dopušta da članci budu ponovno korišteni i distribuirani bez ograničenja dokle god je izvorni sadržaj ispravno citiran.