Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Glasilo biljne zaštite

logo Glasilo biljne zaštite
 • Status u Hrčku: aktivan
 • ISSN 1332-9545 (Tisak)
 • UDK: 632
 • Kontakt: Hrvatsko društvo biljne zaštite
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
  http://www.hdbz.hr
  prof. dr. sc. Renata Bažok (glavna urednica)
  rbazok@agr.hr
  izv. prof. dr. sc. Darija Lemić (tehnička urednica)
  dlemic@agr.hr
 • Email: dlemic@agr.hr
 • Izdavač:
  Hrvatsko društvo biljne zaštite
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
  http://www.hdbz.hr
 • Upute za autore
 • Upute recenzentima
 • Impressum

O GLASILU BILJNE ZAŠTITE (Opis časopisa) Hrvatsko društvo biljne zaštite osnovano je 27. listopada 2000. Stručnjaci prisutni na osnivačkoj skupštini HDBZ smatrali su prijelaz iz Sekcije za zaštitu bilja Društva agronoma Hrvatske u Hrvatsko društvo biljne zaštite (HDBZ) kvalitativnom promjenom. Tome je pridonijela činjenica što su se u novo osnovano Društvo učlanili i stručnjaci koji se bave zaštitom šuma. Osnivanjem Hrvatskoga društva biljne zaštite zacrtani su planovi. Jedna od obveza bila je i pokretanje glasila Hrvatskoga društva za zaštitu bilja, nazvanog GLASILO BILJNE ZAŠTITE. Kao što je Sekcija za zaštitu bilja bila prethodnik Hrvatskoga društva biljne zaštite, tako je i naš časopis imao stručne prethodnike. Časopis je kroz pedesetak godina mijenjao imena, ali urednik je uvijek bio akademik Milan Maceljski. Tiskanjem časopisa Glasilo biljne zaštite 2001. godine nastavila se svijetla tradicija zaštite bilja u Hrvatskoj u promicanju zajedničkih interesa za biljnu zaštitu i unapređenje biljne zaštite u svim njezinim segmentima. Za glavnog i odgovornog urednika Glasila izabran je akademik Milan Maceljski i ostao je urednikom do br. 4/2007. godine, kada se osobno zahvalio na uredništvu. Od tada do 2017. godine glavni je urednik dr. sc. Bogdan Cvjetković prof. emer. Od broja 5/2017. godine glavna urednica je prof. dr. sc. Renata Bažok, a tehnička urednica izv. prof. dr. sc. Darija Lemić. Glasilo biljne zaštite redovito izlazi, a jedini je časopis u Hrvatskoj koji objavljuje isključivo znanstvene, pregledne radove i stručne i članke iz područja biljnoga zdravstva. Svake godine Glasilo zaštite bilja tiska dvobroj „Pregled sredstava za zaštitu bila u Hrvatskoj“. Akademik M. Maceljski počeo je sastavljati takve prikaze daleke 1957. godine. Jedan broj Glasila svake godine objavljuje teme iz zaštite neke poljoprivredne kulture od štetnih organizama. U ostalim brojevima objavljuju se članci o štetnim organizmima i njihovom prepoznavanju, životnim ciklusima, ekologiji, simptomima, suzbijanju, integriranoj zaštiti, karantenskim organizmima i zakonodavstvu. Časopis donosi i druge teme u rubrikama: Društvene vijesti (HDBZ), Iz rada CROCPA, Iz rada povjerenstva za jezik, Izvješća sa skupova i druge obavijesti. Glasilo biljne zaštite izlazi u šest brojeva godišnje i objavljuje dodatak Zbornik sažetaka "Seminara biljne zaštite". Svi članovi Hrvatskog društva biljne zaštite primaju i časopis. Radovi objavljeni u Glasilu biljne zaštite redovito se indeksiraju u sljedećim bazama podataka: CAB Abstracts (CAB INTERNATIONAL) i AGRICOLA. Rukopisi se recenziraju.

 • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, jednostruko slijepa, jednostruka
 • Prva godina izlaženja: 2001.
 • Učestalost izlaženja: 6
 • Područja pokrivanja: Poljoprivreda (agronomija)
 • Uključen u Hrčak: 24.08.2016.
 • Prava korištenja: Članci objavljeni u časopisu mogu se koristiti u osobne i obrazovne svrhe, ali obvezatno je navođenje izvora. Korištenje u komercijalne svrhe nije dopušteno bez pisanog odobrenja izdavača.