Skoči na glavni sadržaj

Glasilo biljne zaštite , Vol. 21 No. 3, 2021.

  • Datum izdavanja: 01.04.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 17.04.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Suvremeni trendovi vinogradarsko-vinarske proizvodnje u Hrvatskoj (str. 323-332)

Darko Preiner, Ana-Marija Jagatić Korenika, Zvjezdana Marković, Ana Jeromel
Stručni rad


Razvoj sorata otpornih na uzročnike bolesti – važan korak ka smanjenju uporabe fungicida (str. 333-343)

Petra Štambuk, Jasminka Karoglan Kontić
Pregledni rad


Bolesti drveta vinove loze (str. 350-354)

Joško Kaliterna, Marija Blažević
Stručni rad


Eska vinove loze i novi pristupi u zaštiti od eske (str. 355-359)

Dario Ivić
Stručni rad


Grapevine downy mildew (Plasmopara viticola) (str. 363-0)

Dario Ivić, Bogdan Cvjetković
Stručni rad


Crown gall of grapevine (str. 365-0)

Ivana Križanac
Stručni rad


American grapevine leafhopper and grapevine yellows (str. 391-392)

Željko Budinšćak, Goran Ivančan, Jelena Plavec, Ivana Križanac
Stručni rad


Grozdovi moljci i njihovo suzbijanje u ozračju novih trendova i smanjenja uporabe pesticida (str. 393-396)

Božena Barić, Ivana Pajač Živković
Stručni rad


Harmful mites on grapevine (str. 402-0)

Ivana Pajač Živković, Božena Barić
Stručni rad


Štitaste uši na vinovoj lozi i njihovo suzbijanje u ozračju novih trendova i smanjenja uporabe pesticida (str. 403-407)

Tatjana Masten Milek, Mladen Šimala, Maja Pintar
Stručni rad


Korovna flora vinograda (str. 408-410)

Klara Barić, Zvonimir Ostojić, Valentina Šoštarčić, Maja Šćepanović
Stručni rad


Mjere borbe protiv korova u vinogradu (str. 411-415)

Klara Barić, Dragojka Brzoja, Ana Pintar, Zvonimir Ostojić
Stručni rad


Zatravljivanje vinograda (str. 416-420)

Zvonimir Ostojić, Josip Lakić, Klara Barić
Stručni rad


65. seminar biljne zaštite (str. 0-0)

Jasminka Igrc Barčić
Vijest


Posjeta: 25.282 *