hrcak mascot   Srce   HID

Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1840-233X (Tisak)
ISSN 2303-7431 (Online)
UDK: 378.61(497.6) 009
https://doi.org/10.47960/2303-7431
Kontakt: ADRESA UREDNIŠTVA
Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar
Telefon: +387/036/355-400
Faks: +387/036/355-401
E-mail: hum@ff.sum.ba
Izdavač: Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet
  Matice hrvatske bb, 88000 Mostar
  http://ff.sum.ba
 
Upute za autore (137 KB)
Upute recenzentima (67 KB)
Impressum (38 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (47 KB)

HUM, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, zamišljen je kao znanstvena publikacija koja će objavljivati kvalitetne radove iz područja humanističkih i njima vrlo srodnih društvenih znanosti. S tom nakanom oformljeno je uredništvo koje čine profesori Filozofskoga fakulteta u Mostaru te profesori s filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. U uredništvu su i dvojica priznatih visokoškolskih djelatnika iz Italije i Sjedinjenih Američkih Država čime Časopis ispunjava jedan od bitnih kriterija potrebnih za stjecanje statusa časopisa s međunarodnom recenzijom. Hum je registriran u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije, a od Centra za ISSN Bosne i Hercegovine koji je pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu dobio je svoj međunarodni standardni broj što se dodjeljuje za serijske publikacije. Izlazi najmanje jednom godišnje.
Kao i drugi časopisi slična profila, Hum objavljuje recenzirane radove te one koji ne podliježu recenzentskomu postupku. Recenziji podliježu članci koji se prema općim standardima dijele u četiri kategorije: izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni te stručni članak. Kategoriju predlaže autor, a konačan sud donosi uredništvo na prijedlog recenzenata rada. Prihvaćanje kategoriziranih radova za objavljivanje autora obvezuje da isti članak ne smije objaviti drugdje bez dopuštenja uredništva Časopisa. Nekategorizirani radovi kao što su osvrti, prikazi i ocjene ne podliježu recenzentskomu postupku pa ih uredništvo prihvaća na temelju vlastita uvida. Radovi mogu biti pisani na hrvatskome ili na nekome svjetskom jeziku. Kada je riječ o znanstvenome instrumentariju, vodeći se najsuvremenijim trendovima, dopuštena je uporaba bilo europskoga bilo američkoga načina citiranja i pisanja pozivnih bilježaka. To znači da se autor može opredijeliti za jedan ili drugi sustav, ali njihovo kombiniranje u istome radu nije dopušteno.
Časopis je referiran u sljedećim bazama podataka:
Erih Plus (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)
EBSCO – Full text online library (www.ebschohost.com)
Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com)
Slavus – Slavic Humanities Index (www.slavus.ca)

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni radovi, jednostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2006

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Ekonomija; Pravo; Politologija; Informacijske i komunikacijske znanosti; Sociologija; Psihologija; Pedagogija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti; Logopedija; Kineziologija; Demografija; Socijalne djelatnosti; Sigurnosne i obrambene znanosti; Interdisciplinarne društvene znanosti; Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija; Filologija; Povijest; Povijest umjetnosti; Znanost o umjetnosti; Arheologija; Etnologija i antropologija; Religijske znanosti (interdisciplinarno polje); Interdisciplinarne humanističke znanosti; Umjetničko područje; Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti); Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika); Glazbena umjetnost; Likovne umjetnosti; Primijenjena umjetnost; Plesna umjetnost i umjetnost pokreta; Dizajn; Književnost; Interdisciplinarno umjetničko polje;

Uključen u Hrčak: 24. 8. 2017.

Arhiva

2020  
  Vol. 15   No. 24
  Vol. 15   No. 23.
2019  
  Vol. 14   No. 22
  Vol. 14   No. 21
2018  
  Vol. 13   No. 20
  Vol. 13   No. 19
2017  
  Vol. 12   No. 17. - 18.
2016  
  Vol. 11   No. 16
  Vol. 11   No. 15
2015  
  Vol. 10   No. 14
  Vol. 10   No. 13
2014  
  Vol. 9   No. 11. - 12.
2013  
  No. 10
2012  
  No. 9
  No. 8
2011  
  No. 7
2010  
  No. 6
2009  
  No. 5
2008  
  No. 4
2007  
  No. 3
  No. 2.
2006  
  No. 1
Posjeta: 245.047 *