Skoči na glavni sadržaj

Nursing journal , Vol. 21 No. 2, 2016.

  • Datum izdavanja: 01.07.2016.
  • Objavljen na Hrčku: 01.07.2016.

Sadržaj

Puni tekst

Začiniti svoj život – virtualna komunikacija o iskustvima upotrebe sintetičkih kanabinoida (str. 112-116)

Martin Salzmann-Erikson
Izvorni znanstveni članak


Stavovi mladih korisnika Facebooka iz Hrvatske o pušenju duhana (str. 117-124)

Dalila Perković
Izvorni znanstveni članak


Stavovi medicinskih tehničara i medicinskih sestara KBC-a Osijek o predrasudama prema medicinskim tehničarima (str. 125-131)

Ana Budrovac, Gordana Bagić, Toni Grcić, Elizabeta Vinogradac, Kristina Ivandić, Ivana Ukić
Izvorni znanstveni članak


Kvaliteta života onkoloških bolesnika (str. 132-136)

Sanja Jurić, Danijela Jonjić, Jasminka Miličević
Izvorni znanstveni članak


Učestalost preinvazivnih i invazivnih lezija vrata maternice na području Našica (str. 137-139)

Ljiljana Pavlović, Dubravko Habek
Izvorni znanstveni članak


Metode mentoriranja prvostupnica sestrinstva (str. 140-143)

Slađana Režić
Izvorni znanstveni članak


Učestalost depresije u starijoj životnoj dobi na području grada Dubrovnika (str. 144-147)

Anita Budimir
Izvorni znanstveni članak


Konceptualni modeli sestrinstva i načela sestrinske prakse (str. 148-152)

Dijana Gavranić, Vedrana Iveta, Joško Sindik
Pregledni rad


Sestrinske dijagnoze u bolesnika s trajnim elektrostimulatorom (str. 158-163)

Katija Haklička
Pregledni rad


Uporaba metoda palijativne skrbi u djece (str. 164-170)

Marija Šilje
Pregledni rad


Članci prihvaćeni za objavljivanje/Accepted manuscripts (str. 176-177)

Višnja Vičić-Hudorović
Vijest


CORRIGENDUM Sestrinski Glasnik/Nursing Journal 2016; 1 (1): 1-107 (str. 178-178)

Višnja Vičić-Hudorović
Ispravak


Posjeta: 32.897 *