Skip to the main content
  • Publication date: 15.07.2018.
  • Published on HRČAK: 25.07.2019.

Table of contents

Full text

U početku je odnos (page 243-246)

Dubravka Miljković
Editorial


Filozofija i pedagogija MartinaBubera s poveznicom prema waldorfskoj pedagogiji (page 247-267)

Lasta Pavić Orešković, Draženko Tomić
Review article


Odgojno-obrazovni aspekti ekonomske funkcije obitelji (page 269-290)

Ivana Visković
Original scientific paper


Suvremeno djetinjstvo u svjetlu logopedagogije (page 309-324)

Cvijeta Pahlina
Review article


Bake i djedovi – uloga u skrbi za djecu u obitelji (page 325-348)

Suzana Klepic, Maja Laklija
Review article


Mogućnosti doprinosa terapijskog jahanja socijalnom razvoju (page 349-362)

Anita Đuretić, Sanela Mandić Vidaković, Katarina Bulka
Professional paper


Bosna i Hercegovina – djeca migranti u razdoblju 1958.–1990. (page 363-372)

Snježana Šušnjara
Review article


Visits: 15.152 *