hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 1996.

Objavljen na Hrčku: 23. 3. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Slikana keramika starčevačke kulture iz Pepelane u sjeverozapadnoj Slavoniji (str.7-22) hrvatskipdf 3 MB
Bemalte Keramik der Starčevo-Kultur aus Pepelana in Norwestslawonien (str.11-13) njemačkipdf 3 MB
Kornelija Minichreiter
Izvorni znanstveni članak
 
Kasnobrončanodobni nalazi s područja Virovitičko - podravske županije (str.23-34) hrvatskipdf 2 MB
Spätbronzezeitliche Funde aus dem Areal des Virovitica- und Draulandkomitats (str.29-31) njemačkipdf 2 MB
Ivančica Pavišić
Izvorni znanstveni članak
 
Nalazišta Daljske grupe u Daljskoj planini – Prilog proučavanju brončanog i starijeg željeznog doba u sjeveroistočnoj Hrvatskoj (str.35-46) hrvatskipdf 2 MB
Fundorte der Daljgrupe in Daljska planina – Ein Beitrag zur Erforschung der Spätbronze – und der älteren Eisenzeit im Nordosten Kroatiens (str.39-40) njemačkipdf 2 MB
Jasna Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Segestika i Siscija – topografija i povijesni razvoj (str.47-68) hrvatskipdf 4 MB
Segestika und Siscia – Topographie und geschichtliche Entwicklung (str.66-66) njemačkipdf 4 MB
Marija Buzov
Izvorni znanstveni članak
 
Nekropole antičke Siscije (str.69-80) hrvatskipdf 2 MB
Die Necropolen der antiken Siscia (str.78-79) njemačkipdf 2 MB
Zdenko Burkowsky
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko primjeraka staklene bižuterije iz rimskog razdoblja (str.81-92) hrvatskipdf 3 MB
Einige Exemplare der Glassbijouterie aus der römischen Epoche (str.85-89) njemačkipdf 3 MB
Remza Koščević
Izvorni znanstveni članak
 
Skupni nalaz antoninijana Galijenova vremena iz Osijeka (str.93-102) hrvatskipdf 2 MB
Ein Hortfund von Antoniniani aus der Zeit des Kaisers Gallienus in Osijek (str.96-96) njemačkipdf 2 MB
Hermine Göricke-Lukić
Izvorni znanstveni članak
 
Na tragu Justinijanove rekonkviste. Kasnoantičke utvrde na sjevernom priobalju Hrvatske (str.103-116) hrvatskipdf 3 MB
Auf der Spur der Reconquista Iustiniana: spätantike Befestigungsanlagen an der Nordküste Kroatiens (str.115-115) njemačkipdf 3 MB
Željko Tomičić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog “čitanju” nekih od nalaza benediktinske opatijske crkve na Košljunu (str.117-129) hrvatskipdf 2 MB
A Contribution to the Interpretation of some of the Benedictine Abbey Church Finds on the Island of Košljun (str.129-130) engleskipdf 2 MB
Goranka Lipovac-Vrkljan
Izvorni znanstveni članak
 
Antropološka analiza kosturnih ostataka iz srednjovjekovnog groblja Zvonimirovo kod Suhopolja (Hrvatska) (str.131-148) hrvatskipdf 3 MB
Eine anthropologische Analyse der Skelettreste aus dem mittelalterlichen Gräberfeld Zvoimirovo bei Suhopolje (str.140-141) njemačkipdf 3 MB
Jadranka Boljunčić, Zdravko Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza načina istraživanja srednjovjekovnih lokaliteta sjeverne Hrvatske (str.149-152) hrvatskipdf 1 MB
The Analysis of the Research Methods of the Middle Age Sites of the Northern Croatia (str.152-152) engleskipdf 1 MB
Tajana Sekelj-Ivančan
Stručni rad
 
Marek Gedl, Die Hallstatteinflüsse auf den polonischen Gebieten in der Früheisenzeit. ZESZITY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO CMLXIX, PRACE ARCHEOLOGICZNE, ZESZYT 48. NALLADEM UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, KRAKOW 1991, 143 str., 55 slika u tekstu, sažetak na poljskom. (str.153-154) hrvatskipdf 848 KB
Dunja Glogović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DIADORA, sv. 13, Zadar 1991. stranica 384, zajedno s tablama, crtežima, planovima, tlocrtima, fotografijama i kartama. (str.154-158) hrvatskipdf 1 MB
Marija Buzov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kratice časopisa i zbornika korištene u 10. godištu Priloga Instituta za arheologiju u Zagrebu (str.159-161) hrvatskipdf 910 KB
Abbreviations of journals and series cited in this number of the Prilozi of the Institute of Archaeology in Zagreb (str.159-161) engleskipdf 910 KB
Abkürzungen der in diesen Band zitierten Zeiscriften und Serien (str.159-161) njemačkipdf 910 KB
Ostalo  
Akademik Duje Rendić-Miočević (1916.-1993.)  
Željko Tomičić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 10.717 *