hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studeni 1996.

Objavljen na Hrčku: 23. 3. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Akademik Duje Rendić-Miočević (1916.-1993.)  
Željko Tomičić
In memoriam, Nekrolog
 
Slikana keramika starčevačke kulture iz Pepelane u sjeverozapadnoj Slavoniji  
Bemalte Keramik der Starčevo-Kultur aus Pepelana in Norwestslawonien  
KORNELIJA MINICHREITER
Izvorni znanstveni članak
 
Kasnobrončanodobni nalazi s područja Virovitičko - podravske županije  
Spätbronzezeitliche Funde aus dem Areal des Virovitica- und Draulandkomitats  
IVANČICA PAVIŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Nalazišta Daljske grupe u Daljskoj planini – Prilog proučavanju brončanog i starijeg željeznog doba u sjeveroistočnoj Hrvatskoj  
Fundorte der Daljgrupe in Daljska planina – Ein Beitrag zur Erforschung der Spätbronze – und der älteren Eisenzeit im Nordosten Kroatiens  
JASNA ŠIMIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Segestika i Siscija – topografija i povijesni razvoj  
Segestika und Siscia – Topographie und geschichtliche Entwicklung  
MARIJA BUZOV
Izvorni znanstveni članak
 
Nekropole antičke Siscije  
Die Necropolen der antiken Siscia  
ZDENKO BURKOWSKY
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko primjeraka staklene bižuterije iz rimskog razdoblja  
Einige Exemplare der Glassbijouterie aus der römischen Epoche  
REMZA KOŠČEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Skupni nalaz antoninijana Galijenova vremena iz Osijeka  
Ein Hortfund von Antoniniani aus der Zeit des Kaisers Gallienus in Osijek  
HERMINE GÖRICKE-LUKIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Na tragu Justinijanove rekonkviste. Kasnoantičke utvrde na sjevernom priobalju Hrvatske  
Auf der Spur der Reconquista Iustiniana: spätantike Befestigungsanlagen an der Nordküste Kroatiens  
ŽELJKO TOMIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog “čitanju” nekih od nalaza benediktinske opatijske crkve na Košljunu  
A Contribution to the Interpretation of some of the Benedictine Abbey Church Finds on the Island of Košljun  
GORANKA LIPOVAC-VRKLJAN
Izvorni znanstveni članak
 
Antropološka analiza kosturnih ostataka iz srednjovjekovnog groblja Zvonimirovo kod Suhopolja (Hrvatska)  
Eine anthropologische Analyse der Skelettreste aus dem mittelalterlichen Gräberfeld Zvoimirovo bei Suhopolje  
JADRANKA BOLJUNČIĆ, ZDRAVKO MANDIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza načina istraživanja srednjovjekovnih lokaliteta sjeverne Hrvatske  
The Analysis of the Research Methods of the Middle Age Sites of the Northern Croatia  
TAJANA SEKELJ-IVANČAN
Stručni rad
 
Marek Gedl, Die Hallstatteinflüsse auf den polonischen Gebieten in der Früheisenzeit. ZESZITY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO CMLXIX, PRACE ARCHEOLOGICZNE, ZESZYT 48. NALLADEM UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, KRAKOW 1991, 143 STR., 55 SLIKA U TEKSTU, SAŽETAK NA POLJSKOM.  
Dunja Glogović
Recenzija, Prikaz
 
DIADORA, sv. 13, Zadar 1991. stranica 384, zajedno s tablama, crtežima, planovima, tlocrtima, fotografijama i kartama.  
Marija Buzov
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 7.336 *