hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 1972.

Objavljen na Hrčku: 16. 3. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Prodaja Rašpora Veneciji (1402. g.) (str.7-29) hrvatskipdf 1 MB
Danilo Klen
Ostalo
 
Srednjovjekovni pečatnjaci grada Bakra (str.31-36) hrvatskipdf 537 KB
Branko Fučić
Ostalo
 
Istarski fragment itinerara mletačkih sindika iz 1554 godine (str.37-44) hrvatskipdf 605 KB
Miroslav Bertoša
Ostalo
 
Carinski cjenik grada Senja od godine 1577. (str.45-78) hrvatskipdf 1 MB
Zlatko Herkov
Ostalo
 
Nekaj virov za pomorske zveze Reke in drugih naših pristanišć s Senigalijo (1802-1811) (str.79-92) hrvatskipdf 715 KB
Ferdo Gestrin
Ostalo
 
Prilog građi o trgovini Dalmacije i Rijeke od 1811-1813. god. (str.93-126) hrvatskipdf 1 MB
Šime Peričić
Ostalo
 
Glagoljski dokumenat XIX stoljeća iz južne Istre (str.127-131) hrvatskipdf 903 KB
Ante Jukopila
Ostalo
 
Administrativna podjela otoka Krka neposredno poslije NOR-a (str.133-153) hrvatskipdf 872 KB
Petar Strčić
Ostalo
 
Neoporučno nasljedno pravo u srednjovjekovnoj Istri (str.157-176) hrvatskipdf 959 KB
Lujo Margetić
Ostalo
 
Nešto o mjestu i tretmanu vinosti u riječkom krivičnom pravu XVI stoljeća (str.177-185) hrvatskipdf 651 KB
Đorđe Milović
Ostalo
 
Vinodolsko društvo u početku XVII stoljeća (str.187-253) hrvatskipdf 2 MB
Nada Klaić
Ostalo
 
Arhivska građa društveno-političkih organizacija u regionalnim arhivima SR Hrvatske (str.255-283) hrvatskipdf 1 MB
Ljubomir Petrović
Ostalo
 
Popis arhiva Stolnog kaptola u Krku (str.287-296) hrvatskipdf 661 KB
Ivan Žic-Rokov, Mihovil Bolonić
Ostalo
 
Rukopisi i ostala povijesna građa u Naučnoj biblioteci u Puli (str.297-371) hrvatskipdf 2 MB
Miho Debeljuh
Ostalo
 
Urbarijalni odnosi na vinodolskim posjedima Frankopana i Zrinskih (str.375-382) hrvatskipdf 645 KB
Danilo Klen
Ostalo
 
Predavanja, izvještaji i odjeci sa znanstvenog skupa crkvenih arhivista u Rijeci sv. XVI str. 371 (str.383) hrvatskipdf 468 KB
Makso Peloza
Ostalo
 
Pozdravni govor predstavnika papinske komisije za crkvene arhive (str.385-387) hrvatskipdf 525 KB
Simeon Duca
Ostalo
 
Osnovna načela, položaj i zadaci crkvene arhivske službe (str.389-393) hrvatskipdf 568 KB
Josip Manjgotić
Ostalo
 
Pravni položaj crkvenih arhiva po našim arhivskim propisima (str.395-398) hrvatskipdf 541 KB
Zora Brečević
Ostalo
 
Dijecezanski arhivi Riječke nadbiskupije (str.399-401) hrvatskipdf 499 KB
Makso Peloza
Ostalo
 
Sumarni izvještaj o stanju biskupskog arhiva Senjske i Modruške ili Krbavske biskupije u Senju (str.403-405) hrvatskipdf 527 KB
Vlado Kraljić
Ostalo
 
Inventar arhiva Krčke biskupije (kratki pregled) (str.407-409) hrvatskipdf 514 KB
Ivan Žic, Mihovil Bolonić
Ostalo
 
Sadašnje stanje crkvenih arhiva u Istri (str.411-412) hrvatskipdf 504 KB
Ivan Grah
Ostalo
 
Arhivi nekadanjih benediktinskih samostana i sadanjih samostana benediktinski u Riječkoj metropoliji (str.413) hrvatskipdf 467 KB
Ivan Ostojić
Ostalo
 
Podaci o arhivskoj građi pavlinskih samostana na području Riječke metropolije (str.415-416) hrvatskipdf 506 KB
Metod Hrg
Ostalo
 
Dominikanci na području današnje Riječke metropolije s posebnim osvrtom na arhive i biblioteke njihovih samostana (str.417-424) hrvatskipdf 663 KB
Stjepan Krasić
Ostalo
 
Arhivska zbirka Franjevačkog samostana na Trsatu (str.425-426) hrvatskipdf 495 KB
Emanuel Hoško
Ostalo
 
Popis građe arhiva Franjevačkog samostana-Košljun (str.427) hrvatskipdf 472 KB
Andrija Bonifačić
Ostalo
 
Družba Isusova u Riječkoj metropoliji (str.429-434) hrvatskipdf 588 KB
Predrag Belić, L. Saggin, M. Peloza
Ostalo
 
Arhiv družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog Riječke provincije Majke Dobroga Savjeta u Rijeci (str.435-437) hrvatskipdf 507 KB
M. G. Subotičanec
Ostalo
 
Sintetički pogled na arhive Riječke metropolije (str.439-445) hrvatskipdf 651 KB
Makso Peloza
Ostalo
 
Crkveni arhivi i povijest našeg pomorstva (str.449-452) hrvatskipdf 541 KB
Radojica F. Barbalić
Ostalo
 
Zaključne misli o stanju i uređenju naših crkvenih arhiva (str.453-454) hrvatskipdf 495 KB
Bazilije Pandžić
Ostalo
 
Odjeci u štampi I sastanak crkvenih arhivista u Rijeci dne 2. lipnja 1971. (str.455-468) hrvatskipdf 799 KB
Makso Peloza
Ostalo
 
Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio 1972. godine pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije (str.469-474) hrvatskipdf 597 KB
Ostalo  
Posjeta: 8.985 *