hrcak mascot   Srce   HID

Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest,Vol. 14 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2014.

Objavljen na Hrčku: 9. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
A unique document on the geographical knowledge of the political elite of the Kingdom of Hungary in the middle of the sixteenth century: the register of the Hungarian and Slavonian towns, fortresses and castles occupied by the Ottomans from 1526 until 1556, compiled for the estates of the Holy Roman Empire  
Izvanredan izvor o zemljopisnim znanjima ugarsko-hrvatske političke elite 16. stoljeća: popis ugarskih i slavonskih gradova, utvrda i kaštela koji su između 1526. i 1556. dospjeli u turske ruke, sastavljen za staleže Njemačko-Rimskoga Carstva (str.9-39) hrvatskipdf 412 KB
Géza Pálffy
Izvorni znanstveni članak
 
New data on the waqf / endowment of Benlu-aga in Đakovo  
Novi podaci o vakufu/legatu Benlu-age u Đakovu (str.41-51) hrvatskipdf 324 KB
Fazileta Hafizović
Izvorni znanstveni članak
 
The presence of dervishes in the territory of Slavonia and Syrmia during the time of the Ottoman rule  
Prisutnost derviša na području Slavonije i Srijema u vrijeme osmanske vladavine (str.53-77) hrvatskipdf 901 KB
Rosana Ratkovčić
Pregledni rad
 
Slavonian variants of the ballad on warrior-maiden in Croatian oral tradition and in comparative context: literary-anthropological approach to the plot and the hero  
Slavonske inačice pjesme o djevojci-ratnici u hrvatskoj usmenoj tradiciji u komparativnom kontekstu: književno-antropološki pristup zapletu i liku (str.79-106) hrvatskipdf 335 KB
Simona Delić
Izvorni znanstveni članak
 
The orthodox church in Šarengrad – an example of a baroque-neo-classic Gesamtkunstwerk  
Pravoslavna crkva u Šarengradu - primjer barokno-klasicističkoga Gesamtkunstwerka (str.107-128) hrvatskipdf 804 KB
Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
Modernization processes and the position of women in Osijek at the turn of the 19th and 20th century  
Modernizacijska kretanja i položaj žena u gradu Osijeku na prijelazu 19. u 20. stoljeće (str.129-141) hrvatskipdf 327 KB
Jelena Červenjak, Zlata Živaković-Kerže
Pregledni rad
 
The regulation of prostitution in Osijek in the late 19th and early 20th century: the Rules for organization and supervision of prostitution from 1896 and the Brothel rules from 1911  
Reguliranje prostitucije u Osijeku na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: Pravilnik o uređenju i nadziranju prostitucije iz 1896. i Pravilnik za bludilišta iz 1911. (str.141-158) hrvatskipdf 307 KB
Sergej Filipović
Pregledni rad
 
Charitable activity of institutions and associations in Đakovo during the First World War  
Dobrotvorna djelatnost đakovačkih društava i ustanova tijekom Prvoga svjetskog rata (str.159-192) hrvatskipdf 839 KB
Branko Ostajmer, Vladimir Geiger
Izvorni znanstveni članak
 
The Royal State Hospital in Pakrac – an example of economic activities of a large hospital during the Great War  
Kraljevska zemaljska bolnica u Pakracu - primjer gospodarskog poslovanja velike bolnice u Velikom ratu (str.193-216) hrvatskipdf 336 KB
Vijoleta Herman Kaurić
Pregledni rad
 
Spanish flu in Osijek in 1918  
Španjolska gripa u Osijeku 1918. (str.217-234) hrvatskipdf 355 KB
Maja Vonić
Izvorni znanstveni članak
 
The alteration of names of settlements in Baranja in 1922 (a contribution to the research of Baranja oeconyms)  
Promjena imena naselja u Baranji 1922. godine (Prilog proučavanju baranjskih ojkonima) (str.235-251) hrvatskipdf 864 KB
Aleksandar Horvat
Pregledni rad
 
The Orthodox Clergy Association of Croatia in the service of the communist regime: the Slavonian Eparchy from 1947 to 1967  
Udruženje pravoslavnog sveštenstva Hrvatske u službi komunističkog režima: Slavonska eparhija od 1947. do 1967 (str.253-280) hrvatskipdf 362 KB
Tomislav Car
Izvorni znanstveni članak
 
Deployment of UNPROFOR and (un)achieved demilitarisation in the occupied territories of Western Slavonia in 1992  
Raspoređivanje snaga UNPROFOR-a i (ne)provedba demilitarizacije na okupiranom području zapadne Slavonije 1992. godine (str.281-314) hrvatskipdf 386 KB
Janja Sekula Gibač
Izvorni znanstveni članak
 
Pisma Ivana Kukuljevića Andriji Torkvatu Brliću u Arhivu obitelji Brlić u Slavonskom Brodu (str.315-343) hrvatskipdf 350 KB
Stanislav Artuković
Stručni rad
 
 
Iz korespondencije Andrije Torquata Brlića (str.345-397) hrvatskipdf 408 KB
Mica Orban Kljajić, Mato Artuković
Stručni rad
 
Popisi “ratnih zločinaca” Okružnog povjereništva Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Vukovara iz 1945. (str.399-429) hrvatskipdf 359 KB
Šimun Penava
Stručni rad
 
Uz šezdeseti rođendan dr. sc. Mate Artukovića: bibliografija znanstvenih i stručnih radova 1980.-2013. (str.441-444) hrvatskipdf 260 KB
Tatjana Melnik, Marijan Šabić
Bibliografija
 
Znanstveni skup o “zaboravljenoj regiji” u srednjem vijeku (str.441-444) hrvatskipdf 257 KB
Marija Karbić
Vijest
 
Prva dodjela Nagrade Podružnice mladim povjesničarima (str.445-447) hrvatskipdf 217 KB
Stanko Andrić
Vijest
 
Book reviews  
Recenzije, prikazi (str.449-512) hrvatskipdf 458 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Posjeta: 28.558 *