hrcak mascot   Srce   HID

Ljetopis socijalnog rada, Vol. 21 No. 2, 2014.


Datum izdavanja: studenoga 2014.

Objavljen na Hrčku: 15. 12. 2014.
Sadržaj Puni tekst
ŽIVJETI U MATERIJALNOM BLAGOSTANJU ILI VIŠE VJEROVATI DRUGIMA? ŽIVOTNI STANDARD I INTERPERSONALNO POVJERENJE KAO PREDIKTORI OSOBNE DOBROBITI U RAZLIČITIM DOBNIM SKUPINAMA (str.189-214) hrvatskipdf 681 KB
TO LIVE IN MATERIAL WELL-BEING OR TO TRUST OTHERS MORE? STANDARD OF LIVING AND INTERPERSONAL TRUST AS PREDICTORS OF PERSONAL WELL-BEING IN DIFFERENT AGE GROUPS (str.189-214)  
Josip Burušić, Maja Ribar, Aleksandar Racz
Izvorni znanstveni članak
 
SPORTSKO KLAĐENJE STUDENATA U ZAGREBU − DOPRINOS UVJERENJA O KOCKANJU, MOTIVACIJE I ISKUSTVA U IGRAMA NA SREĆU (str.215-242) hrvatskipdf 718 KB
SPORTS BETTING BYSTUDENTS IN ZAGREB – THE CONTRIBUTION OF IRRATIONAL BELIEFS, MOTIVATION AND EXPERIENCE IN GAMES OF CHANCE (str.215-242)  
Dora Dodig, Neven Ricijaš, Ana Rajić-Stojanović
Izvorni znanstveni članak
 
RODITELJSKO PONAŠANJE I PROBLEMI U PONAŠANJU KOD ADOLESCENATA (str.243-262) hrvatskipdf 422 KB
PARENTAL BEHAVIOUR AND ADOLESCENT BEHAVIOURAL PROBLEMS (str.243-262)  
Mira Klarin, Valentina Đerđa
Izvorni znanstveni članak
 
MOTIVI UKLJUČIVANJA I OČEKIVANJA OD SUPERVIZIJE VODITELJA MJERA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJETETA U NADLEŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB (str.263-293) hrvatskipdf 732 KB
MOTIVES FOR PARTICIPATION AND EXPECTATIONS FROM SUPERVISION OF FAMILY VISITATION SUPERVISORS OF MEASURES FOR THE PROTECTION OF PERSONAL RIGHTS AND WELFARE OF THE CHILD (str.263-293)  
Marina Ajduković, Maja Laklija
Izvorni znanstveni članak
 
POTREBA ZA SUPERVIZIJOM ŠKOLSKIH PSIHOLOG(INJA) U HRVATSKOJ (str.295-311) hrvatskipdf 670 KB
THE NEED FOR SUPERVISION OF SCHOOL PSYCHOLOGISTSIN CROATIA (str.295-311)  
Maja Kolega, Vesna Vlahović-Štetić
Stručni rad
 
LJETOPIS SOCIJALNOG RADA (1994.-2013.) - DVADESET GODINA KONTINTINUIRANOG IZLAŽENJA (str.313-333) hrvatskipdf 891 KB
THE 20TH ANNIVERSARY OF THE ANNUAL OF SOCIAL WORK (1994-2013) (str.313-333)  
Lucija Vejmelka, Ksenija Švenda Radeljak
Stručni rad
 
Conference review THE COMPLEX WORLD OF SCIENCE EDITING 12th EASE General Assembly and Conference, Split, 13th -15th June 2014 (str.335-338) engleskipdf 636 KB
Lucija Vejmelka
Ostalo
 
Posjeta: 16.154 *