hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 9 No. 1, 1966.


Datum izdavanja: listopada 2014.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Prilozi građi za historiju revolucionarnog pokreta mornara na našoj obali 1918. god. (str.7-109) hrvatskiPDF 50 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Dokumenti o osnivanju dubrovačke općine (str.111-127) hrvatskiPDF 8 MB
Zdravko Šundrica
Ostalo
 
Dva priloga za hrvatsku povijest u X V I I I stoljeću (str.129-136) hrvatskiPDF 4 MB
Jaroslav Šidak
Ostalo
 
O pravnom režimu korištenja arhivske građe (str.137-237) hrvatskiPDF 50 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Zvučni dokumenti — čuvanje i zaštita (str.239-255) hrvatskiPDF 8 MB
Tatjana Ribkin
Ostalo
 
O kancelarijskoj mehanizaciji i automatizaciji (str.257-271) hrvatskiPDF 7 MB
Stjepan Bačić
Ostalo
 
Martin Juraj i Josip Nikola Kovačić u Hrvatskoj (str.273-284) hrvatskiPDF 8 MB
Ivica Filipović
Ostalo
 
Prinosi građi srednjovjekovnog latiniteta (capanna, casale, curia, homo, domus, rusticus, sella, villa, villanus) (str.285-297) hrvatskiPDF 7 MB
Josip Lučić
Ostalo
 
Arhiv obitelji Arneri u Korčuli (str.299-303) hrvatskiPDF 2 MB
Rafo Arneri
Ostalo
 
Takse »servitium commune« kod nas kroz XIV i polovicom XV st. (str.305-326) hrvatskiPDF 11 MB
Ante Soldo
Ostalo
 
Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum, Città del Vaticano 1966 (str.327-331) hrvatskiPDF 3 MB
Metod Hrg
Ostalo
 
Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchives, Graz, Folge 9—14, 1959—1964. (str.331-332) hrvatskiPDF 1 MB
Bartol Zmajić
Ostalo
 
The American Archivist, vol 27, 1964, Nr. 2 (str.333-333) hrvatskiPDF 505 KB
Jovan Stanković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 6.495 *