hrcak mascot   Srce   HID

Kairos : Evanđeoski teološki časopis,Vol. 8 No. 2
Publication date: November 2014

Published on HRČAK: 30 December 2014
Table of contents Full text
Ukazao se... Kome? Još jedan osvrt na 1 Tim 3,16b (str.155-174) croatianpdf 385 KB
Kevin Walker
Original scientific paper
 
Uloga i mjesto desetine u kontekstu kršćanskog davanja Prvi dio (str.175-192) croatianpdf 114 KB
Ervin Budiselić
Original scientific paper
 
Pavlovo razumijevanje smrti prema 1 Korinćanima 15 (str.193-203) croatianpdf 90 KB
Ivan Karadža
Professional paper
 
Ekumenizam da i(li) ne? (str.205-215) croatianpdf 90 KB
Damir Pintarić
Professional paper
 
Kršćansko svjedočanstvo u multireligijskome svijetu u svjetlu Riječi Božje (str.217-243) croatianpdf 159 KB
Stanko Jambrek
Review article
 
Kršćansko svjedočanstvo u multireligijskome svijetu: Preporuke za ponašanje (str.245-248) croatianpdf 57 KB
Other  
Prilozi za jedinstvo u evanđelju Isusa Krista (str.251-263) croatianpdf 3 MB
Stanko Jambrek
Other
 
Evanđelje Isusa Krista: Evanđeosko proslavljanje (str.264-272) croatianpdf 75 KB
Other  
Amsterdamska deklaracija (str.273-280) croatianpdf 70 KB
Other  
Crkva, evangelizacija i sveze koinonie: Izvješće o međunarodnim konzultacijama između Katoličke crkve i Svjetske evanđeoske alijanse (1993.-2002.) (str.281-306) croatianpdf 156 KB
Other  
Pentekostna misija i globalno kršćanstvo (str.309-316) croatianpdf 66 KB
Filip Grujić
Book Review
 
Svojstvenosti baptističke savezne teologije: Usporedba između federalizma partikularnih baptista i pedobaptista sedamnaestoga stoljeća (str.316-320) croatianpdf 55 KB
Miroslav Balint-Feudvarski
Book Review
 
Reading for Preaching: the preacher in conversation with storytellers, biographers, poets, and journalists (str.320-322) croatianpdf 42 KB
Ivan Karadža
Book Review
 
Je li znanost pokopala Boga? (str.323-324) croatianpdf 37 KB
Goran Punda
Book Review
 
Biblija i potraga za srećom (str.325-327) croatianpdf 46 KB
Mario Kushner
Book Review
 
Povijest reformirane crkve u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na reformiranu župu u Tordincima 1862-1952. (str.327-329) croatianpdf 45 KB
Julijana Mladenovska-Tešija
Book Review
 
Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu (str.330-332) croatianpdf 39 KB
Tomislav Vidaković
Book Review
 
Visits: 7.942 *