hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 1995.

Objavljen na Hrčku: 4. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
LOVRO GRISOGONO - OSNIVAČ I PRVI REKTOR ISUSOVAČKOG KOLEGIJA U RIJECI (str.15-22) hrvatskipdf 488 KB
LOVRO GRISOGONO - FONDATORE E PRIMO RETTORE DEL COLLEGIO GESUITA A FIUME (str.22-22)  
Maja Vehovec, Davor Juretić, Miro Juretić
Stručni rad
 
NAGLASAK PRIDJEVA U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU (str.25-36) hrvatskipdf 667 KB
DER AKZENT DERADJEKTIVA IN DER KROATISCHEN SCHRIFTSPRACHE (str.36-36)  
Ivan Zoričić
Izvorni znanstveni članak
 
NAZNAKE O PODRIJETLU FRAZEMA (str.37-47) hrvatskipdf 513 KB
ANMERKUNGEN ZUR HERKUNFT DER PHRASEME (str.47-47)  
Marija Turk
Izvorni znanstveni članak
 
VALENTNOST I SEMANTIČKE MIJENE HRVATSKIH GLAGOLA (str.49-53) hrvatskipdf 209 KB
VALENCY AND THE SEMANTICAL CHANGES OF CROATIAN VERBS (str.53-53)  
Marko Samardžija
Izvorni znanstveni članak
 
KONEKTORI U ZNANSTVENOME STILU (str.55-62) hrvatskipdf 437 KB
CONNECTIVES IN THE SCIENTIFIC STYLE (str.62-62)  
Diana Stolac, Verena Tibljaš
Izvorni znanstveni članak
 
VREMENSKI PRIJEDLOZI U HRVATSKOME JEZIKU (str.63-69) hrvatskipdf 396 KB
PREPOSITIONS OF TIME IN CROATIAN (str.69-69)  
Ivo Pranjković
Izvorni znanstveni članak
 
DOČETAK -(a)r / -er U NEKIH POSUĐENICA (str.71-77) hrvatskipdf 353 KB
LA DESSINENZA -(a)r/-er IN ALCUNI PRESTITI (str.77-77)  
Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak
 
OPIS FONOLOŠKOG SUSTAVA MJESNOGA GOVORA NOVALJE NA OTOKU PAGU (str.79-93) hrvatskipdf 679 KB
THE DESCRIPTION OF THE PHONOLOGY OF THE LOCAL SPEECH OF NOVALJA ON THE ISLAND PAG (str.93-93)  
Silvana Vranić
Izvorni znanstveni članak
 
IZ FRAZEOLOGIJE GOVORA PODRAVSKIH SESVETA (str.95-98) hrvatskipdf 221 KB
FROM THE PHRASEOLOGY OF PODRAVSKE SESVETE SUBDIALECTS (str.98-98)  
Jela Maresić
Pregledni rad
 
PABIRCI O PRAVOPISU HRVATSKOME Poticaji za razmišljanje prigodom objavljivanja Hrvatskoga pravopisa S. Babića, B. Finke i M. Moguša (Školska knjiga, Zagreb 1994) (str.99-109) hrvatskipdf 635 KB
FRAMMENTI SULL'ORTOGRAFIA CROATA Spunti di riflessione in occasione della pubblicazione del Manuale di ortografia croata dì S. Babić, B. Finka e M. Moguš (str.109-109)  
Lada Badurina
Stručni rad
 
NA ZASADAMA PJESNIČKE AVANGARDE (o dinamičkom jedinstvu hrvatskog pjesništva XX. stoljeća) (str.113-126) hrvatskipdf 784 KB
UPON THE FOUNDATIONS OF THE POETICAL AVANT-GARDE (str.126-126)  
Marina Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
AVANGARDA NA ZASADAMA ILI ZASADE NA AVANGARDI Nacrt interteksta raščlambe NA ZASADAMA AVANGARDE Marine Kovačević (str.127-140) hrvatskipdf 204 KB
PRINCIPI DELL'AVANGUARDIA O PRINCIPI SULL'AVANGUARDIA (Disegno di intertesto dell'analisi "Sui principi dell'avanguardia" di Marina Kovačević) (str.140-140)  
Milorad Stojević
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA i ZNAČENJE FREUDENREICHOVIH "GRANIČARA" U RAZVOJU PUČKOG IGROKAZA (str.143-151) hrvatskipdf 524 KB
THE ROLE OF FREUDENREICH'S "BORDERMEN" WITHIN THE HISTORICAL FRAMEWORK OF THE FOLK DRAMA (str.151-151)  
Adriana Car-Mihec
Pregledni rad
 
DRAMA U JEZIKU ILI JEZIČNE KUŠNJE FREUDENREICHOVIH "GRANIČARA" (str.153-158) hrvatskipdf 324 KB
DRAMA WITHIN LANGUAGE OR LINGUISTIC DILEMMAS REGARDING FREUDENREICH'S "BORDERMEN" (str.158-158)  
Lada Badurina
Pregledni rad
 
Darko Gašparović: KAMOV, APSURD, ANARHIJA, GROTESKA, (Omladinski kulturni centar, Biblioteka Znaci, Mala edicija, knjiga 33, Zagreb 1988.) (str.161-163) hrvatskipdf 204 KB
Milorad Stojević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Goran Kalogjera: Književnik u sjeni (Biblioteka ˝Val˝, Rijeka 1989.) (str.163-164) hrvatskipdf 124 KB
Diana Stolac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirjana Strčić: ISTARSKA PJESMARICA, ANTOLOGIJA HRVATSKOG PJESNIŠTVA ISTRE 19. I 20. STOLJEĆA, Knjiga 1 i 2 (Čakavski sabor - Pula, Pula, 1989.) TEMELJI KNJIŽEVNE EPOHE, SVEĆENICI U HRVATSKOM NARODNOM PREPORODU ISTRE I KVARNERSKIH OTOKA (Istarsko književno društvo ˝Juraj Dobrila˝, Novinsko-nakladničko poduzeće ˝Glosa˝, Pazin – Rijeka, 1994.) (str.164-167) hrvatskipdf 260 KB
Miroslav Šicel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zdenka Gudelj-Velaga: NASTAVA STVARALAČKE PISMENOSTI, (Školska knjiga, Zagreb, 1990.) (str.167-170) hrvatskipdf 273 KB
Karol Visinko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iva Lukežić: ČAKAVSKI IKAVSKO-EKAVSKI DIJALEKT (Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1990.) (str.170-173) hrvatskipdf 267 KB
Ljiljana Kolenić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Leopoldina Veronika Banaš: ESTETSKA KOMUNIKACIJA S KNJIŽEVNOUMJETNIČKIM TEKSTOM (Školske novine, Zagreb, 1991.) (str.174-176) hrvatskipdf 209 KB
Zdenka Gudelj-Velaga
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Goran Kalogjera: JUŽNOSLAVENSKA KNJIŽEVNA PROŽIMANJA, (Matica hrvatska Rijeka, Biblioteka ˝Val˝, Rijeka, 1991.) (str.176-177) hrvatskipdf 137 KB
Dragomir Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Irvin Lukežić: FIJUMANSKE PRIČE, (Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1991.) (str.178-179) hrvatskipdf 138 KB
Ines Srdoč-Konestra
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milan Nosić: JOSIP ZAVRŠNIK, (MH, Biblioteka filoloških radova 1, Rijeka, 1991.) (str.179-180) hrvatskipdf 131 KB
Stjepan Damjanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marija Turk: FONOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA (RASPODJELA FONEMA), (Izdavački centar Rijeka, Rijeka / Varaždin, 1992.) (str.180-183) hrvatskipdf 268 KB
Josip Silić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milan Crnković: RIJEČKE TEME, (Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1993.) (str.183-185) hrvatskipdf 200 KB
Milorad Stojević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Goran Kalogjera: HRVATSKO PJESNIŠTVO NA OTOKU KORČULI (Studija / antologija), (Biblioteka Val, Rijeka, 1993.) (str.185-186) hrvatskipdf 260 KB
Miroslav Šicel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Irvin Lukežić: GROBNIČKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, (Rijeka / Crikvenica / Opatija 1994.) (str.186-189) hrvatskipdf 276 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milorad Stojević: IGNAC HORVAT (Knjižnica Analize, portreti, studije, kn.1, Libellus Crikvenica, 1994.) (str.189-191) hrvatskipdf 206 KB
Irvin Lukežić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milorad Stojević: PJESNIŠTVO ANTUNA BARCA, (Knjižnica Analize, portreti, studije, knjiga 2, Libellus, Crikvenica 1994.) (str.191-194) hrvatskipdf 243 KB
Irvin Lukežić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milan Moguš: POVIJEST HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA, (Nakladni zavod ˝Globus˝, biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1993.) (str.195-197) hrvatskipdf 204 KB
Irvin Lukežić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Barbara Kunzmann-Müller: GRAMMATIKHANDBUCH DES KROATISCHEN UND SERBISCHEN, (Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 1994.) (str.198-201) hrvatskipdf 276 KB
Marija Turk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milica Mihaljević: HRVATSKO RAČUNALNO NAZIVLJE. JEZIČNA ANALIZA (Biblioteka Jezikoslovlje, knjiga 6, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993.) (str.201-203) hrvatskipdf 204 KB
Diana Stolac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stijepo Mijović Kočan: SKUPLJENA BAŠTINA, (Školske novine, Zagreb, 1993.) (str.205-207)  
Katica Ivanišević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dubravka Težak, Mira Čudina-Obradović: PRIČE O DOBRU, PRIČE O ZLU (Školska knjiga, Zagreb, 1993.) (str.207-208) hrvatskipdf 105 KB
Adriana Car-Mihec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 19.019 *