hrcak mascot   Srce   HID

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja, Vol. 46 No. 93, 2013.

Datum izdavanja: siječanj 2015.

Objavljen na Hrčku: 24. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.1-4) hrvatskipdf 117 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 120 KB
Ostalo  
Uvodna riječ (str.7-8) hrvatskipdf 89 KB
Ostalo  
Gordana Lukač Koritnik (1948.-2012.) (str.9-12) hrvatskipdf 91 KB
Ivana Gabrić
In memoriam, Nekrolog
 
Intervju: Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić (str.13-28) hrvatskipdf 210 KB
Tena Baričić, Marija Žaja
Ostalo
 
Različiti oblici rasterećenja pravosuđa u Republici Hrvatskoj- trebaju li Hrvatskoj Rechtspflegeri? (str.29-54) hrvatskipdf 260 KB
Aleksandra Maganić, doc. dr. sc., Lara Hraste, mag. iur.
Stručni rad
 
Razvoj građanskog parničnog procesnog prava u SFRJ (str.55-80) hrvatskipdf 296 KB
Marko Sedlo
Stručni rad
 
Državljanstvo Europske Unije (str.81-100) hrvatskipdf 237 KB
Maja Glibo
Stručni rad
 
Registar predofila, za i protiv (str.101-101) hrvatskipdf 256 KB
Paedophile registry, pro et contra (str.101-124) engleskipdf 256 KB
Stefan Martinić
Stručni rad
 
Transnacionalne kompanije i međunarodni monopoli u svjetskom gospodarstvu (str.125-148) hrvatskipdf 227 KB
Roko Hranjec
Stručni rad
 
Dodatne činidbe u društvu s ograničenom odgovornošću (str.149-166) hrvatskipdf 196 KB
Olja Bogdanović
Stručni rad
 
Sudska praksa:Ograničenje prava slobode izražavanja zbog povrede prava na ljudsko dostojanstvo - presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju PETA-D (PETA DEUTSCHLAND) protiv Njemačke (str.167-176) hrvatskipdf 164 KB
Ivan Ivandić
Ostalo
 
Sofia International Model United Nations (SOFIMUN), 2012. (str.177-180) hrvatskipdf 134 KB
Iva Benzon, Marija Vujeva
Sažetak sa skupa
 
Joint - Seminar: Legal Harmonisation with EU Law The Case of Croatia, Slovenia and Austria - Selected Topics 2012 (str.181-182) hrvatskipdf 81 KB
Olga Bogdanović
Sažetak sa skupa
 
Pregled novih sturčnih izdanja: Snježana Vasiljević: Neka se čuje i druga strana: primjeri spolne i etničke diskriminacije, Centar za ženske studije, Zagreb, 2012. (str.183-186) hrvatskipdf 135 KB
Maja Glibo
Recenzija, Prikaz
 
Pravila za objavu rada u časopisu Pravnik (str.187-188) hrvatskipdf 130 KB
Ostalo  
O Udruzi Pravnik (str.189-190) hrvatskipdf 108 KB
Ostalo  
Zahvala sponzorima (str.191-196) hrvatskipdf 110 KB
Ostalo  
Posjeta: 15.321 *