hrcak mascot   Srce   HID

Paediatria Croatica, Vol. 59 No. 1, 2015.


Datum izdavanja: ožujka 2015.

Objavljen na Hrčku: 27. 7. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj željeza na rast i učestalost infekcija u dojenčadi (str.1-6) hrvatskipdf 107 KB
The eff ect of iron on growth and frequency of infection in infants (str.6-6)  
Izabela Kranjčec, Jelena Roganović
Izvorni znanstveni članak
 
Prevalencija i incidencija razvojnog poremećaja kuka kod donošene novorođenčadi u Općoj bolnici Gospić tijekom desetogodišnjeg razdoblja od 2004. do 2013. godine (str.7-13) hrvatskipdf 75 KB
Prevalence and incidence of developmental dysplasia of the hip among full term newborns at the Gospić General Hospital during a ten-year period (2004-2013) (str.13-13)  
Sandra Čubelić, Bruno Atalić
Izvorni znanstveni članak
 
Posttraumatic growth in mothers after infant admission to neonatal intensive care unit (str.14-18) engleskipdf 70 KB
Posttraumatski rast kod majki novorođenčadi primljene u neonatalnu jedinicu intenzivnog liječenja (str.18-18)  
Handan Boztepe, Figen Inci, Fuat Tanhan
Izvorni znanstveni članak
 
Human exposure to endocrine disrupting chemicals as a prenatal risk factor for cryptorchidism (str.19-23) engleskipdf 70 KB
Izloženost endokrinim disruptorima kao prenatalni čimbenik rizika za kriptorhizam (str.24-24)  
Ivana Fratrić, Dragana Živković, Saša Vukmirović
Pregledni rad
 
Pasivno pušenje i poremećaji dišnog sustava u djece (str.25-31) hrvatskipdf 78 KB
Passive smoking and disorders of the respiratory system in children (str.31-31)  
Ivan Pavić, Irma Golmajer Vlahović, Ivana Pavić, Mirela Čurlin
Pregledni rad
 
Lavage with diluted surfactant as a treatment option for atelectasis in pediatric intensive care patients (str.32-37) engleskipdf 78 KB
Ispiranje bronha surfaktantom kao metoda liječenja atelektaze u jedinici intenzivnog liječenja djece (str.38-38)  
Maja Karaman Ilić, Goran Madžarac, Irena Babić, Boris Milavić
Stručni rad
 
Marshall syndrome – a challenge in medical practice (str.39-42) engleskipdf 62 KB
Marshallov sindrom – izazov u kliničkoj praksi (str.43-43)  
Cecilia Lazea, Rodica Manasia, Călin Lazăr
Stručni rad
 
Upala crvuljka unutar preponske kile - prikaz nedonoščeta s Amyandovom kilom (str.44-47) hrvatskipdf 84 KB
Appendicitis within inguinal hernia – case report of a premature newborn with Amyand’s hernia (str.47-47)  
Mirta Starčević, Ruža Grizelj, Stanko Ćavar, Ana Čolić, Dorotea Ninković
Stručni rad
 
Kartagener syndrome – a very rare cause of neonatal respiratory distress (str.48-49) engleskipdf 50 KB
Kartagenerov sindrom- vrlo rijedak uzrok novorođenačkog distres sindroma (str.50-50)  
Rebeka Ribičić, Jesenka Borošak, Tomislav Baudoin, Stela Bulimbašić, Tomislav Ribičić, Iva Mihatov Štefanović, Jasna Tumbri, Lorita Mihovilović Prajz
Stručni rad
 
Holistički pristup liječenju dječaka s Touretteovim poremećajem (str.51-54) hrvatskipdf 55 KB
Holistic approach in the treatment of a boy with Tourette’s disorder (str.54-54)  
Nenad Jakušić, Aleksandra Klobučar
Stručni rad
 
Posjeta: 9.481 *