hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: September 2015

Published on HRČAK: 17 September 2015
Table of contents Full text
Microstructural changes of cows’ uterus in an infection caused by Haemophilus somnus  
Mikroštrukturálne zmeny maternice kráv pri infekcii spôsobenej Haemophilus somnus slovakpdf 739 KB
Danka ŠŤASTNÁ, Pavel ŠŤASTNÝ
Original scientific paper
 
Determination of selected species texture processed cheese and processed products different batches under different conditions keep them for eating quality  
Stanovenie textúry vybraných druhov tavených syrov a tavených výrobkov rôznych šarží za rozdielnych podmienok ich uchovávania pre určenie konzumnej kvality slovakpdf 628 KB
Jozef ČAPLA, Peter ZAJÁC, Vladimír VIETORIS, Jozef ČURLEJ, Ľubomír BELEJ
Original scientific paper
 
Relationship between primiparas first 100-days lactation and their lifetime milk production in Polish Holstein-Friesian Cattle englishpdf 564 KB
Zależność między wynikami pierwszej 100-dniowej laktacji pierwiastek a wydajnością życiową w stadzie krów holsztyńsko-fryzyjskich  
Beata SITKOWSKA, Dariusz PIWCZYŃSKI, Zbigniew LACH, Magdalena KOLENDA
Original scientific paper
 
Blood plasma proteins and protein fractions in roe deer Capreolus capreolus L. englishpdf 442 KB
Białka oraz frakcje proteinowe osocza krwi sarny europejskiej Capreolus capreolus L.  
Dorota CYGAN-SZCZEGIELNIAK, Karolina STASIAK, Bogdan JANICKI, Aleksandra ROŚLEWSKA, Magdalena STANEK
Original scientific paper
 
Performance of some sunflower genotypes grown under dry weather conditions in south Bulgaria englishpdf 237 KB
Nurettin TAHSIN, Boris Yankov
Other
 
Evaluation of germination capacity and selected biometric parameters (length and dry weight of roots and coleoptile) of sunflower seeds (Helianthus annuus) after application of preparations containing effective microorganisms (EM) englishpdf 355 KB
Ocena zdolności kiełkowania nasion oraz wybranych parametrów biometrycznych (długość oraz sucha masa korzeni i koleoptyla) słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus) po zastosowaniu preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy (EM)  
Tomasz Robert SEKUTOWSKI, Katarzyna MARCZEWSKA-KOLASA, Marcin BORTNIAK, Krzysztof DOMARADZKI, Magdalena DZIĄGWA
Original scientific paper
 
Vegetative growth and fruit set of olive (Olea europaea L. cv. ‘Zard’) in response to some soil and plant factors englishpdf 302 KB
Omid NOORI, Kazem ARZANI, Aziz MOAMENI, Mehdi TAHERI
Original scientific paper
 
Evaluation of damage caused by Bruchus pisorum L (Coleoptera: Chrysomelidae) on some parameters related to seed quality of pea forage cultivars (Pisum sativum L.) englishpdf 430 KB
Оценка на вредата, причинена от Bruchus pisorum L (Coleoptera: Chrysomelidae) върху някои показатели, свързани с качеството на семената при сортове фуражен грах (Pisum sativum L.)  
Ivelina Mitkova NIKOLOVA, Natalia GEORGIEVA
Original scientific paper
 
Utjecaj znanja i sociodemografskih obilježja na stavove studenata prema organskoj hrani croatianpdf 537 KB
The influence of knowledge and sociodemographic characteristics on studentsʼ attitudes towards organic food  
Ivica FALETAR, Damir KOVAĈIĆ
Original scientific paper
 
Visits: 5.957 *