hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: kolovoza 2004.

Objavljen na Hrčku: 18. 5. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.1-1) hrvatskipdf 60 KB
Franjo Šanjek
Ostalo
 
50. godišnjica Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru (1954.–2004.) (str.1-29) hrvatskipdf 613 KB
Mislav Elvis Lukšić
Ostalo
 
Kada i gdje se prvi put spominje zadarski biskup? (str.31-64) hrvatskipdf 321 KB
When and Where Was the First Bishop of Zadar Mentioned? (str.31-64)  
Wann und wo wurde zum ersten Mal ein Bischof von Zadar erwähnt? (str.31-64)  
Zvjezdan Strika
Izvorni znanstveni članak
 
Petar II. Orseolo – Dux Veneticorum et Dalmaticorum (str.65-76) hrvatskipdf 187 KB
Peter II Orseolo – Dux Veneticorum et Dalmaticorum (str.65-76)  
Gherardo Ortalli
Izvorni znanstveni članak
 
Otok Maun u prošlosti (str.77-84) hrvatskipdf 139 KB
The Island Maun in the Past (str.77-84)  
Šime Peričić
Pregledni rad
 
Neka pitanja abjuracije iz 1203. godine (str.85-92) hrvatskipdf 152 KB
Some Questions Concerning the Abjuration in 1203 (str.85-92)  
Lujo Margetić
Izvorni znanstveni članak
 
Kojim su brodovima 1217. godine prevezeni križari kralja Andrije II.? (str.93-107) hrvatskipdf 352 KB
What Ships Transported King Andria’s II Crusaders in 1217? (str.93-107)  
Krešimir Kužić
Izvorni znanstveni članak
 
Pomorske odredbe Zadarskog statuta u usporedbi s istim odredbama Venecijanskog, Dubrovačkog i Splitskog statuta (str.109-168) hrvatskipdf 457 KB
Maritime Regulations of the Statute of the City of Zadar in Comparison with the Same Regulations of the Venetian, Dubrovnik and Split Statute (str.109-168)  
Domagoj Mijan
Pregledni rad
 
Ninski odlomak glagoljskoga misala (str.169-193) hrvatskipdf 2 MB
The Nin Fragment of the Glagolitic Missal (str.169-193)  
Marica Čunčić
Izvorni znanstveni članak
 
Pogranični prijepori između mletačkih vlasti i knezova Krbavskih u drugoj polovini XV. stoljeća (str.195-226) hrvatskipdf 1 MB
Boundary Disputes Between the Venetian Authorities and the Krbava Counts During the Second Half of the XVth Century (str.195-226)  
Mislav Elvis Lukšić
Izvorni znanstveni članak
 
Svećenik Andrija Marijić – sinovac poznatoga glagoljaša Jurja Zubine (str.227-234) hrvatskipdf 137 KB
Father Andrija Marijić – the Nephew of the Priest Juraj Zubina (str.227-234)  
Petar Runje
Izvorni znanstveni članak
 
Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro – istaknuti hrvatski poduzetnik u Mlecima u XVI. stoljeću (str.235-251) hrvatskipdf 194 KB
From the History of Boka: Stjepan Tartaro – An Eminent Entrepreneur in XVIth Century Venice (str.235-251)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
“Oriondo dalla diocese di Zara… habitante in questa città”: doseljenici iz Zadra i sa zadarskog područja u Puli (1613.–1817.) (str.253-267) hrvatskipdf 176 KB
“Oriondo dalla diocese di Zara… habitante in questa città”: Immigrants from Zadar and from the Zadar Region in Pula (1613–1817) (str.253-267)  
Slaven Bertoša
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko neobjavljenih isprava poljičkoga kančilira Marka Barića (str.269-306) hrvatskipdf 11 MB
A Number of Unpublished Documents by the Scrivener Marko Barić from Poljica (str.269-306)  
Milko Brković
Izvorni znanstveni članak
 
Rukopisna ostavština bilježnika i povjesničara Marka Laura Ruića (str.307-324) hrvatskipdf 145 KB
The Written Testimonies of the Notary and Historian Marko Lauro Ruić (str.307-324)  
Marisa Katić Piljušić
Stručni rad
 
Slikar fra Josip Rossi (str.325-333) hrvatskipdf 470 KB
Father Josip Rossi the Painter (str.325-333)  
Pijo Mate Pejić
Stručni rad
 
Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. (Građa iz anagrafa župe Murter) (str.335-367) hrvatskipdf 217 KB
The Population of Murter in 1858 and 1915 – Data from the Murter Parish Anagraph (str.335-367)  
Kristijan Juran
Izvorni znanstveni članak
 
Vojno-teritorijalna podjela i reorganizacija austrougarske vojske 1867.–1890. (str.369-394) hrvatskipdf 3 MB
The Military-Territorial Division and Reorganization of the Austro-Hungarian Army Between 1867 and 1890 (str.369-394)  
Tado Oršolić
Izvorni znanstveni članak
 
Dalmacija u djelu Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (str.395-424) hrvatskipdf 227 KB
Dalmatia in the volume Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (str.395-424)  
Ivan Pederin
Pregledni rad
 
Pregradnja crkve i samostana konventualaca u Splitu tijekom XIX. i početkom XX. stoljeća (str.425-449) hrvatskipdf 14 MB
Alterations in the Church and Monastery of the Conventualists in Split During the 19th and the Beginning of the 20th Century (str.425-449)  
Stanko Piplović
Izvorni znanstveni članak
 
Dokumenti, zapisi i sječanja sudionika o antifašističkom pokretu otpora u Ninu tijekom Drugoga svjetskog rata (1941.–1945.) (str.451-502) hrvatskipdf 305 KB
Documents, Notes and Memories of Participants Relating to the Anti-Fascist Resistance Movement in Nin During the Second World War (1941–1945) (str.451-502)  
Marjan Diklić
Stručni rad
 
Integracijski procesi u svjetskom gospodarstvu i današnja pozicija Republike Hrvatske (str.503-512) hrvatskipdf 106 KB
Integrative Processes in World Economy and the Present Position of the Republic of Croatia (str.503-512)  
Davor Bukša
Stručni rad
 
Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti (knj. 2) (str.513-514) hrvatskipdf 284 KB
Branka Grbavac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu (sv. 20) (str.514-516) hrvatskipdf 284 KB
Tomislav Popić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni prilozi (br. 23) (str.516-518) hrvatskipdf 284 KB
Tomislav Popić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest Šibenčana u Mlecima (str.518-520) hrvatskipdf 284 KB
Iva Kurelac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Djelo o arhitektu Aloisu Hauseru (str.520-523) hrvatskipdf 284 KB
Josip Celić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik radova o hrvatskoj demografskoj i demostrateškoj drami (str.523-528) hrvatskipdf 284 KB
Josip Celić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Osvrt na znanstvenu studiju o bosanskomuslimanskoj agresiji na Hrvate srednje Bosne 1992.–1994. (str.528-550) hrvatskipdf 284 KB
Mislav Elvis Lukšić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Svečano otkrivanje spomen-poprsja dr. sc. Vjekoslavu Maštroviću u perivoju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (21. XI. 2003.) (str.551-558) hrvatskipdf 1 MB
Milko Brković, Slobodan Kaštela, Vesna Jakić-Cestarić, Mislav Elvis Lukšić
Ostalo
 
Posjeta: 63.418 *