hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 41. No. 2 (82)
Datum izdavanja: veljače 2016.

Objavljen na Hrčku: 22. 3. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Na Platonovu tragu: Kalcidije i Herman Dalmatin o problemu materije (str.301-323) hrvatskipdf 337 KB
The understanding of matter in Calcidius’s commentary of Timaeus and in the De essentiis of Hermann the Dalmatian (str.301-323)  
Erna Banić-Pajnić
Izvorni znanstveni članak
 
Narav i uloga kamena mudracā u djelu Pretiosa margarita novella Petra Bona (str.325-342) hrvatskipdf 247 KB
The nature and role of the philosophers’ stone in the Pretiosa margarita novella by Petrus Bonus (str.325-342)  
Snježana Paušek-Baždar
Izvorni znanstveni članak
 
Pretpostavke Petrićeve kritike Aristotela: Pleton, Valla, Nizolio (str.343-387) hrvatskipdf 474 KB
Presuppositions of Petrić’s criticism of Aristotle: Pletho, Valla, Nizolio (str.343-387)  
Mihaela Girardi-Karšulin
Izvorni znanstveni članak
 
Johannes Jessenius i (ili) Daniel Sennert o simpatiji (str.389-400) hrvatskipdf 236 KB
Johannes Jessenius and (or) Daniel Sennert on Sympathy (str.389-400)  
Tomáš Nejeschleba
Izvorni znanstveni članak
 
Tko je autor Političkih iskrica – Ivan Mažuranić, Ante Starčević ili ...? (str.401-432) hrvatskipdf 324 KB
Who is the author of Political Sparkles – Ivan Mažuranić, Ante Starčević or ...? (str.401-432)  
Pavo Barišić
Izvorni znanstveni članak
 
Flaciana (1548–1552) u digitalnim knjižnicama (str.435-463) hrvatskipdf 665 KB
Flaciana (1548–1552) in Digital Libraries (str.435-463) engleskipdf 665 KB
Marin Martinić Jerčić
Pregledni rad
 
Filozofske teme i filozofi u časopisu Bogoslovska smotra (Ephemerides Theologicae) u razdoblju od 1910. do 1944. godine (str.465-508) hrvatskipdf 427 KB
Philosophical topics and philosophers in the journal Bogoslovska smotra (Ephemerides Theologicae) in the period from 1910 to 1944 (str.465-508) engleskipdf 427 KB
Ivan Macut
Pregledni rad
 
Zakon i Statut o Akademiji pred Skupštinom Akademije. Dvije inačice Supekova pledoajea za korjenitu promjenu zakonskoga položaja Jugoslavenske akademije godine 1954. priredio Ivica Martinović (str.509-535) hrvatskipdf 2 MB
Law and Statute of the Academy before the Academy’s Assembly. Two versions of Supek’s unpublished plaidoyer for the radical change of the legal status of the Yugoslav Academy in 1954 edited by Ivica Martinović (str.509-535) engleskipdf 2 MB
Ivan Supek
Ostalo
 
In memoriam: Fra Vicko Kapitanović (1944–2015) (str.539-541) hrvatskipdf 155 KB
Dario Škarica
In memoriam, Nekrolog
 
Filozofske teme u dvjema pjesničkim zbirkama Pavla Vuk-Pavlovića. Pavao Vuk-Pavlović, Pjesme i aforizmi, Sabrana djela Pavla Vuk-Pavlovića 6 (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2012), 257 pp. »Zov«, pp. 21–147, »Razvaline«, pp. 149–183. (str.545-563) hrvatskipdf 227 KB
Josip Sanko Rabar
Recenzija, Prikaz
 
Od Hermana Dalmatina do hrvatskih filozofa znanosti u 20. stoljeću: sukus filozofskog rada Stipe Kutleše. Stipe Kutleša, Iz povijesti hrvatske filozofije i znanosti (Zagreb: Matica hrvatska, 2013), 224 pp. (str.564-566) hrvatskipdf 150 KB
Ivana Skuhala Karasman
Recenzija, Prikaz
 
Novi prilozi istraživanju hrvatske filozofije i znanosti: znanstveni skup Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra. Znanstveni skup Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra u okviru projekta Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu od 12. do 20. stoljeća (Croatian Philosophy and Science in the European context between the 12th and 20th Century) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, Zagreb, Velika dvorana Instituta za filozofiju, 28–29. svibnja 2015. Organizacijski odbor: Erna Banić-Pajnić, Pavo Barišić, Bruno Ćurko, Vanja Flegar, Mihaela Girardi-Karšulin, Željka Metesi Deronjić, Snježana Paušek-Baždar, Nenad Trinajstić. Znanstveni skup Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra (Zagreb: Institut za filozofiju, 2015), 49 pp. Organizacijski odbor, p. 6; program, pp. 7–13; dvojezični sažetci izlaganja, pp. 13–45; adresar izlagača, pp. 45–49. (str.567-574) hrvatskipdf 166 KB
Vanja Flegar
Recenzija, Prikaz
 
Drugi dani Franje Markovića u Križevcima. Drugi dani Franje Markovića, Križevci, Velika vijećnica Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, 1. listopada 2015. Organizator: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Koprivničko-križevačkoj županiji, Križevci. (str.575-578) hrvatskipdf 655 KB
Ivan Peklić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 5.643 *