hrcak mascot   Srce   HID

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti,No. 525=51
Datum izdavanja: veljače 2016.

Objavljen na Hrčku: 29. 3. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Medicina i filozofija (str.1-6) hrvatskipdf 228 KB
Medicine and Philosophy (str.1-6)  
Branko Despot
Izvorni znanstveni članak
 
Demografski tranzicijski procesi – kontinuitet ili diskontinuitet (str.7-63) hrvatskipdf 700 KB
Demographic Transitional Processes – Continuity or Discontinuity (str.7-63)  
Alica Wertheimer-Baletić
Izvorni znanstveni članak
 
Je li Austro – Ugarska bila osuđena na propast? (str.65-81) hrvatskipdf 355 KB
Was Austria–Hungary condemned to fail? (str.65-81)  
Arnold Suppan
Izvorni znanstveni članak
 
Osmanski Osijek: novi pristup (str.83-106) hrvatskipdf 488 KB
Ottoman Osijek: a New Approach (str.83-106)  
Nenad Moačanin
Izvorni znanstveni članak
 
Predromanički ulomak sa životinjskim likom iz Crkvine u Biskupiji kraj Knina. Prinos raspravi o mogućim utjecajima inzularne umjetnosti (str.107-125) hrvatskipdf 2 MB
On a Pre-Romanesque Fragment with an Animal Figure from Biskupija near Knin A Tribute to the Possible Infl uence of Insular Art (str.107-125)  
Željko Tomičić
Izvorni znanstveni članak
 
Zadarski fragment Lex Dei iz 9. stoljeća i pitanje pravnih izvora ranosrednjovjekovnih dalmatinskih gradova (str.127-144) hrvatskipdf 1 MB
A Ninth-Century Fragment of Lex Dei from Zadar and the Qquestion of Legal Sources of the Early Medieval Cities of Dalmatia (str.127-144)  
Nella Lonza
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 4.997 *