hrcak mascot   Srce   HID

Revija za sociologiju, Vol. 22 No. 3-4, 1991.


Datum izdavanja: prosinac 1991.

Objavljen na Hrčku: 5. 4. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I-II) hrvatskipdf 443 KB
Kazalo  
Contents (str.II-III) engleskipdf 452 KB
Kazalo  
Socijalistički feudalizam, postmoderna i karizmatička religioznost (II) (str.249-274) hrvatskipdf 26 MB
Socialist Feudalism, Postmodernism and Charismatic Religiosity (Part Two) (str.249-274)  
Jakov Jukić
Izvorni znanstveni članak
 
Proturiječja i unutarnje granice jednog političkog modela; Partija, država i samoupravljanje u Jugoslaviji (str.275-292) hrvatskipdf 19 MB
The Contradictions and Internal Boundaries of a Political Model; The Party, State and Self-management in Yugoslavia (str.275-292)  
Veljko Cvjetičanin
Izvorni znanstveni članak
 
Liberalni i socijalnodržavni princip (Nepomirljivost ili konvergencija?) (str.293-306) hrvatskipdf 15 MB
The Liberal and Social-state Principle; Implacability or Convergence555 (str.293-306)  
Rade Kalanj
Izvorni znanstveni članak
 
Civilno društvo i postsocijalizam (str.307-314) hrvatskipdf 8 MB
The Civil Society and Postsocialism (str.307-314)  
Milan Mesić
Izvorni znanstveni članak
 
Marginalije o Be Ha izborima ’90. (str.315-326) hrvatskipdf 11 MB
Marginalia about the 1990 Bosnia and Herzegovina Elections (str.315-326)  
Krstan Malešević
Izvorni znanstveni članak
 
Sociološke teorije o novim društvenim pokretima (str.327-340) hrvatskipdf 14 MB
Sociological Theories on New Social Movements (str.327-340)  
Inge Tomić-Koludrović
Izvorni znanstveni članak
 
Vrijednosno odnošenje mladih prema radu (str.341-358) hrvatskipdf 14 MB
Value Orientations of Youth Towards Work (str.341-358)  
Davorka Matić
Izvorni znanstveni članak
 
Društveni status i usvajanje makijavelističkih uvjerenja kod mladih (str.359-366) hrvatskipdf 6 MB
Social Status and the Adoption of Machiavellian Beliefs Among Youths (str.359-366)  
Goran Milas, Ivan Rimac, Željko Buzov
Izvorni znanstveni članak
 
Jean-Pierre Durand, Robert Weil, Sociologie Contemporaine (Suvremena sociologija) (str.369-374) hrvatskipdf 7 MB
Rade Kalanj
Recenzija, Prikaz
 
Željka Šporer, Sociologija profesija - Ogled o društvenoj uvjetovanosti profesionalizacije (str.374-378) hrvatskipdf 5 MB
Drago Čengić
Recenzija, Prikaz
 
Nikola Dugandžija, Božja djeca - Religioznost u malim vjerskim zajednicama (uz zagrebačko istraživanje) (str.378-380) hrvatskipdf 3 MB
Ankica Marinović-Bobinac
Recenzija, Prikaz
 
Henri Laoust, Raskoli u islamu (str.380-382) hrvatskipdf 3 MB
Denis Šahdomerović
Recenzija, Prikaz
 
Heather Joshi (1989), The Changing Population of Britain (Kritički osvrt) (str.382-385) hrvatskipdf 4 MB
Željka Mudrovčić
Recenzija, Prikaz
 
Chuide Levi-Strauss, Didier Eribon, Izbliza i izdaleka (str.385-387) hrvatskipdf 3 MB
Siniša Malešević
Recenzija, Prikaz
 
Igor Primovac (ur.), O toleranciji (Rasprave o demokratskoj kulturi) (str.387-391) hrvatskipdf 5 MB
Bojan Luncer
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 5.652 *