hrcak mascot   Srce   HID

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja, Vol. 39 No. 81, 2005.

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja,Vol. 39 No. 81
Datum izdavanja: prosinac 2005.

Objavljen na Hrčku: 20. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Impressum, kazalo, uvodna riječ (str.2-8) hrvatskipdf 119 KB
Mislav Mataija
Kazalo
 
Intervju: Prof. Donald H. Regan, Pravni fakultet Sveučilišta Michigan (str.11-15) hrvatskipdf 141 KB
Tina Čučić
Ostalo
 
Intervju: Doc. dr.sc. Mladen Vedriš (str.17-20) hrvatskipdf 75 KB
Lidija Stipetić
Ostalo
 
Akademik Siniša Triva (str.23-24) hrvatskipdf 115 KB
Tena Tarle
Ostalo
 
In memoriam: Petar Požar (1944.-2005.) (str.25-26) hrvatskipdf 111 KB
Jerko Bulić
In memoriam, Nekrolog
 
Silovanje (str.29-46) hrvatskipdf 168 KB
Slađana Aras
Stručni rad
 
Humanitarna intervencija (str.48-88) hrvatskipdf 258 KB
Vedran Iskra
Stručni rad
 
Prijevara u gospodarskom poslovanju kao posebni oblik kaznenog djela prijevare (str.89-99) hrvatskipdf 166 KB
Aleksandar Maršavelski
Stručni rad
 
Porezni tretman dohotka u ugovorima o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja koje je zaključila Republika Hrvatska (str.101-112) hrvatskipdf 118 KB
Monika Polanec
Stručni rad
 
Državna suverenost i međunarodno kazneno sudovanje (str.113-140) hrvatskipdf 173 KB
Toni Smrček
Stručni rad
 
Oplodnja uz medicinsku pomoć - poredbeni pristup (str.141-152) hrvatskipdf 148 KB
Marko Tudurić
Stručni rad
 
Sudska praksa - Europski sud za ljudska prava: predmet Dražić protiv Hrvatske (11044/03) (str.155-159) hrvatskipdf 107 KB
Mislav Mataija
Ostalo
 
Suđenja za ratne zločine i pravda nakon rata (str.163) hrvatskipdf 128 KB
Katarina Kruhonja, Veselinka Kastratović, Jovan Nicić
Esej
 
Sudačka mreža (str.167-171) hrvatskipdf 70 KB
Saša Manojlović
Ostalo
 
Studijski posjet Pravnom fakultetu Sveučilišta u Torontu, 11.-30.7.2005. (str.173-174) hrvatskipdf 66 KB
Goran Miletić
Izlaganje sa skupa
 
Povodom Dana fakulteta - najbolji studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu (str.177-177) hrvatskipdf 70 KB
Lea Radaković, Zoja Kilibarda, Tonka Jerak
Ostalo
 
Tjedan orijentacije 2005. (str.179) hrvatskipdf 65 KB
Tin Težak
Kratko priopćenje
 
"Central and Eastern European Law Summer Program", Dubrovnik, 2.srpnja - 6.kolovoza 2005. (str.181-182) hrvatskipdf 64 KB
Iris Valković, Dora Zgrabljić Rotar
Kratko priopćenje
 
Croatian Yearbook of European Law & Policy, vol. 1. (2005.) (str.185) hrvatskipdf 113 KB
Mislav Mataija
Recenzija, Prikaz
 
G.R.Berridge: M. Keens-Soper, T.G.Otte: Diplomatska teorija od Macheavellija do Kissingera (Fakultet političkih znanosti, biblioteka Politička misao, Zagreb, 2005.) (str.187-188) hrvatskipdf 48 KB
Lidija Stipetić
Recenzija, Prikaz
 
Krešmir Sajko: Međunarodno privatno pravo (IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2005.) (str.189) hrvatskipdf 64 KB
Tin Težak
Recenzija, Prikaz
 
Đuro Vuković, Eduard Kunštek: Međunarodno građansko postupovno pravo (drugo izdanje, Zgombić & Partneri, Zagreb, 2005.) (str.191-192) hrvatskipdf 64 KB
Tin Težak
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 29.253 *