hrcak mascot   Srce   HID

Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva,Vol. 47 No. 11-12
Datum izdavanja: siječnja 1994.

Objavljen na Hrčku: 29. 7. 2016.
Sadržaj Puni tekst
HOLSTEIN- FRIESIAN GOVEDO U ALBANIJI: 1. UTJECAJ ZAVRŠNOG DIJELA GRAVITETA KRAVA UVEZENIH U ALBANIJU NA MASU KOD TELENJA I PORODNU MASU TELADI (str.395-400) hrvatskipdf 841 KB
HOLSTEIN-FRIESIAN CATTLE IN ALBANIA: 1. EFFECT OF THE PREGNANCY PERIOD IN ALBANIA ON THE LIVE WEIGHT OF FIRST CALVING COWS AND THE BIRTH-WEIGHT OF CALVES (str.395-400)  
K. Kume, Y. Bicoku
Izvorni znanstveni članak
 
RAZLIKE U AKTIVNOSTI ENZIMA: BETA -GLUKURONIDAZE, AST I ARGINAZE U EJAKULATIMA BIKOVA OVISNO O PLODNOSTI (str.401-407) hrvatskipdf 1 MB
DIFFERENCES IN ACTIVITY OF ENZYMES BETA-GLUCURONIDASE, AST AND ARGINASE IN THE EJACULATES OF THE BULLS WITH THEIR FERTILITY (str.401-407)  
Melita Herak, Miroslav Herak, Božidar Premzl, Dubravko Viduć, Dubravka Dejanović, Radoslav Mihajlović
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST SERUMSKE RAZINE UREJE S REPRODUKCIJSKOM EFIKASNOŠĆU MLIJEČNIH KRAVA (str.409-418) hrvatskipdf 2 MB
THE CORRELATION BETWEEN THE SERUM UREA LEVEL AND THE REPRODUCTIVE EFFICIENCY OF DAIRY COWS (str.409-418)  
Đurđica Dlesk
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST POLIMORFIZMA B-LAKTOGLOBULINA S MLIJEČNIM PROIZVODNIM OSOBINAMA HRVATSKOG SIMENTALCA II. UTJECAJ GENA (str.419-423) hrvatskipdf 910 KB
ASSOCIATION OF β-LAKTOGLOBULIN WITH MILK YIELD OF CROATIAN SIMMENTAL II. GENE EFFECT (str.419-423)  
Jasmina Lukač-Havranek, Ino Čurik, Neven Antunac, Dubravka Samaržija, Miroslav Kapš
Izvorni znanstveni članak
 
PRIMJENA ASIMETRIČNE S-FUNKCIJE U ANALIZI I VREDNOVANJU RASTA NERASTOVA (str.425-433) hrvatskipdf 1 MB
APPLICATION OF ASYMETRIC S-FUNCTION FOR ANALYSIS AND VALUATION OF THE GROWTH OF BOARS (str.425-433)  
Gordana Kralik, R. Scitovski, Đuro Senčić
Izlaganje sa skupa
 
PROCJENA KAKVOĆE TRUPA PUTEM REBRANOG ISJEČKA (str.435-440) hrvatskipdf 983 KB
CARCASS QUALITY ESTIMATION BY RIB CUT (str.435-440)  
Pavo Caput, Miroslav Posavi, Ivo Jakopović, Ivo Karađole, Pero Božić
Izlaganje sa skupa
 
OVČARSTVO U DALMACIJI (str.441-447) hrvatskipdf 1 MB
Dane Šupe, Stipe Radinović
Stručni rad
 
SAVJETOVANJE- OVČARSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ I PRERADA OVČJIH PROIZVODA (MESA, MLIJEKA I KOŽE) (str.449-454) hrvatskipdf 1000 KB
Edita Vujasinović
Ostalo
 
Posjeta: 2.022 *