hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,No. 58
Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 15. 12. 2016.
Sadržaj Puni tekst
The Romanic Catholic parish of Novo Brdo in late-mediaeval period  
Rimokatolička župa Novog Brda u kasno srednjem vijeku (str.1-26) hrvatskipdf 3 MB
Miljan Gogić
Izvorni znanstveni članak
 
Two seamen from Croatia in voyages up to the Edge of the know world (early 15th century)  
Dva pomorca iz Hrvatske u plovidbama na rubu poznatog svijeta (poč. 15. st.) (str.27-48) hrvatskipdf 4 MB
Krešimir Kužić
Izvorni znanstveni članak
 
The early-modern Zadar Transcripts of the Passion of St. Anastasia and St. Chrysogonus: origin and interrelations  
Zadarski ranonovovjekovni prijepisi muke sv. Stošije i sv. Krševana: pitanje podrijetla i međusobnih odnosa (str.49-78) hrvatskipdf 3 MB
Trpimir Vedriš
Izvorni znanstveni članak
 
Old measures in stone in Dalmatia 13th–18th centuries  
Kameni spomeni starih mjera u Dalmaciji (13. – 18. stoljeće) (str.79-101) hrvatskipdf 5 MB
Marija Zaninović-Rumora
Prethodno priopćenje
 
Grgur Garbin († 1621), captain of artillerymen, and his house in Zadar  
O kapetanu topnika Grguru Garbinu († 1621.) i njegovoj kući u Zadru (str.103-114) hrvatskipdf 3 MB
Bojan Goja
Izvorni znanstveni članak
 
Walled towns of the Boka Kotorska Bay in Venetian period  
Utvrđeni gradovi Boke Kotorske iz mletačkog razdoblja (str.115-146) hrvatskipdf 5 MB
Ilija Lalošević
Izvorni znanstveni članak
 
Citizens of Šibenik in Venetian Cross-Adriatic military land units (18th century)  
Šibenčani u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama (18. stoljeće) (str.147-190) hrvatskipdf 3 MB
Lovorka Čoralić, Maja Katušić
Izvorni znanstveni članak
 
Glagolitic priest father Luka Žuvić: his writings and Collections of Sermons (18th century)  
Glagoljaš don Luka Žuvić, njegovi zapisi i zbirčice propovijedi (18. st.) (str.191-221) hrvatskipdf 6 MB
Grozdana Franov-Živković
Izvorni znanstveni članak
 
Ecclesiastical state of affairs in the Archdiocese of Zadar in 1818  
Crkveno stanje u Zadarskoj nadbiskupiji 1818. godine (str.223-262) hrvatskipdf 3 MB
Josip Celić
Prethodno priopćenje
 
Luigi Lapenna: crucial moments of political and life career  
Luigi Lapenna: prijelomni trenutci političke i životne karijere (str.263-284) hrvatskipdf 3 MB
Mirko Đinđić
Prethodno priopćenje
 
Reporting in The Voice of the Montenegrin on the formation of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes  
Izvještavanje Glasa Crnogorca o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (str.285-307) hrvatskipdf 3 MB
Nataša Ružić, Vladan Lalović
Izvorni znanstveni članak
 
Life and work of Vjekoslav Maks Luburić until the proclamation of the Independent State of Croatia  
Život i djelovanje Vjekoslava Maksa Luburića do proglašenja Nezavisne Države Hrvatske (str.309-358) hrvatskipdf 3 MB
Gordan Karlić, Višeslav Aralica
Izvorni znanstveni članak
 
Maritime affairs of the Independent State of Croatia in the circumstances of Italian presence in the Eastern Adriatic (1941–1943)  
Pomorstvo Nezavisne Države Hrvatske u okolnostima talijanske prisutnosti na istočnom jadranu (1941. – 1943.) (str.359-382) hrvatskipdf 3 MB
Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Partisan propaganda in the Zadar area 1943–1945 with an emphasis on the role of the Communist Party of Croatia  
Partizanska propaganda na zadarskom području 1943. – 1945. s naglaskom na ulogu komunističke partije hrvatske (str.383-437) hrvatskipdf 3 MB
Mateo Bratanić, Tomislav Ražnjević
Izvorni znanstveni članak
 
People’s gatherings in Knin in 1989 – the breakdown of Yugoslav constitutional construct in Croatia  
„Događanja naroda“ u Kninu 1989. godine – slom jugoslavenske ustavne konstrukcije u hrvatskoj (str.439-467) hrvatskipdf 3 MB
Davor Marijan
Prethodno priopćenje
 
A survey of the history of health care in Zadar  
Pregled povijesti zadarskog zdravstva (str.469-496) hrvatskipdf 4 MB
Neven Skitarelić, Robert Nezirović, Nataša Skitarelić
Pregledni rad
 
Marin Zaninović , Ilirski ratovi, Školska knjiga, Zagreb, 2015., 499 str. (str.497-499) hrvatskipdf 3 MB
Krešimir Mijić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jasna JELIČIĆ RADONIĆ – Miroslav KATIĆ, Faros – osnivanje antičkog grada, Književni krug Split, Split, 2015., 235 str. (str.500-502) hrvatskipdf 3 MB
Krešimir Mijić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 – oko 1150), Povijest Hrvata, sv. 1, urednica sveska Zrinka Nikolić Jakus, Matica Hrvatska, Zagreb, 2015., 655 str. (str.503-505) hrvatskipdf 3 MB
Božen Glavan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Botica, Vinko Kovačić, Kristijan Kuhar – Knjige posinovljenja, novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka (1717. – 1914.), Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša iz Zagreba i Staroslavenski institut iz Zagreba, Zagreb, 2015., 264 str. (str.506-509) hrvatskipdf 3 MB
Mate Čačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Časopis Zora (1917. – 1918.): Paška perjanica Hrvatskoga katoličkog pokreta, Pretisak uredničkog primjerka – Priredio: Igor Radeka, Matica hrvatska – Ogranak Pag, Pag, 2015., 245 str. (str.510-512) hrvatskipdf 3 MB
Josip Celić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan ARMANDA, Dominikanke u Šibeniku – Povijest samostana Gospe od Ružarija (1865. –2015.), Šibenik, 2015., 301 str. (str.513-514) hrvatskipdf 3 MB
Josip Celić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
Posjeta: 32.131 *