hrcak mascot   Srce   HID

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku, Vol. 2. Specijalno izd. No. 8. Štamparovi dani, 2016.


Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku,Vol. 2. Specijalno izd. No. 8. Štamparovi dani
Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 27. 1. 2017.
Sadržaj Puni tekst
DUHOVNOST I MENTALNO ZDRAVLJE (str.1-1) hrvatskipdf 160 KB
SPIRITUALITY AND MENTAL HEALTH (str.1-1) engleskipdf 160 KB
Lucija Bagarić Krakan, Marija Bošković
Sažetak sa skupa
 
RIZIČNO PONAŠANJE I IZLOŽENOST BUCI MEĐU ADOLESCENTIMA (str.2-2) hrvatskipdf 319 KB
RISKY BEHAVIOUR AND EXPOSURE TO NOISE AMONG ADOLESCENTS (str.2-3) engleskipdf 319 KB
Jelena Tomac Jovanović, Tihomir Jovanović, Božica Lovrić, Sabina Cviljević
Sažetak sa skupa
 
TJELESNA AKTIVNOST ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA TOPLICA LIPIK (str.3-3) hrvatskipdf 318 KB
PHYSICAL FITNESS OF THE HEALTH WORKERS IN LIPIK SPA (str.4-4) engleskipdf 318 KB
Oto Kraml, Robert Rendulić, Senka Rendulić Slivar, Merisanda Časar Rovazdi
Sažetak sa skupa
 
SURADLJIVOST S HIGIJENOM RUKU U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE (str.4-5) hrvatskipdf 317 KB
COMPLIANCE WITH HAND HYGIENE IN A HOME FOR THE ELDELY AND DISABLED (str.5-5) engleskipdf 317 KB
Božica Lovrić, Sabina Cviljević, Tihomir Jovanović, Maja Župan, Toni Vlainić
Sažetak sa skupa
 
RIZICI PREKOMJERNOG I NEDOVOLJNOG UNOSA JODA SA HRANOM (str.6-6) hrvatskipdf 167 KB
RISKS OF EXCESSIVE AND INSUFFICIENT INTAKE IODINE WITH FOOD (str.7-7) engleskipdf 167 KB
Dalila Duraković, Midhat Jašić, Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić
Sažetak sa skupa
 
PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA ŠKOLSKE DJECE: ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE (Pregled rezultata Projekta „Vratimo djecu u sportske sale“) (str.8-9) hrvatskipdf 187 KB
Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić, Midhat Jašić
Prethodno priopćenje
 
COUNSELING FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF EXCESSIVE BODY WEIGHT AND ADULT OBESITY AT PUBLIC HEALTH INSTITUTIONS IN CROATIA (str.12-13) engleskipdf 269 KB
SAVJETOVALIŠTA ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE ODRASLIH OSOBA U ZAVODIMA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.12-18) hrvatskipdf 269 KB
Jasmina Kovačević, Vera Musil, Vesna Jureša
Izlaganje sa skupa
 
NUTRITION AS AN IMPORTANT LIFESTYLE FACTOR OF BRAIN HEALTH (str.19-28) engleskipdf 214 KB
Vida Demarin, Sandra Morović
Izlaganje sa skupa
 
WITH TRAINING TO FULL BODY HYGIENE (str.29-29) engleskipdf 177 KB
TRENINGOM DO POTPUNE HIGIJENE TIJELA (str.29-32) hrvatskipdf 177 KB
Ivan Krakan, Ivana Serdarušić, Dora Vajdić, Mateja Očić
Izlaganje sa skupa
 
RELATIONSHIP BETWEEN FALL, FEAR OF FALLING AND PHYSICAL ACTIVITY IN ELDERLY (str.33-34) engleskipdf 190 KB
POVEZANOST PADA, STRAHA OD PADA I TJELESNE AKTIVNOSTI KOD STARIJIH OSOBA (str.33-37) hrvatskipdf 190 KB
Nela Petrović, Renata Đimoti, Marija Zapalac, Jelena Kitanović, Ivica Brizar
Izlaganje sa skupa
 
Predgovor izvanrednom izdanju Časopisa Hrana u zdravlju i bolesti hrvatskipdf 56 KB
Radoslav Miličević, Ivan Vukoja
Uvodnik
 
IMPRESUM hrvatskipdf 149 KB
IMPRESUM engleskipdf 149 KB
Ostalo  
UVOD PREDGOVORU hrvatskipdf 127 KB
Uvodnik  
Posjeta: 11.342 *